Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Duze trudnosci rozpoznawcze nastreczaja nam

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Duże trudności rozpoznawcze nastręczają nam przypadki, w których objawy cle- lesne nie są wyraźne. Jest rzeczą bardzo. trudną rozpoznać otępienie miażdży co. we w okresie początkowym tylko. na po.dstawie wyników badań psychiatrycznych. Cza- sem udaje się Wpaść na właściwe rozpoznanie przez stwierdzenie “lakunarnych” o.bjawów otępienio.wych. Czasem trudności pochodzą stąd, że objawy neurasteniczno.- hipochondryczne z biegiem czasu ujawniają swoje podłoże miażdżycowe. W przy- padkach tych trudno. jest rozstrzygnąć co. było. wcześniej – czy miażdżyca w okresie neurastenicznym, czy też na o.dwrót, długotrwałe napięcie afektywne związane z do- legliwościami neurasteniczno.-hipochondrycznymi na drodze oddziaływań .korowo- trzewiowych doprowadziło do. nieodwracalnych zmian w tętnicach. Czynniki reak- tywne zdają się w rzeczy samej odgrywać doniosłą rolę, przynajmniej przyspiesza- jącą pro.ces miażdżycowy. Czynnikiem takim może być np. utrata zajęcia, do. którego- osobnik się przywiązał, przeniesienie w nowe środowisko, śmierć współmałżonka lub tym podobne. Załamanie się życiowe chorego zwykle się wówczas tłumaczy reakcją psychonerwicową. Nie bierze się pod uwagę w tych przypadkach mo.żliwości wpływu ciosów moralnych na rozwój procesu miażdżycowego. Dlatego. wszelkie skargi psy- cho.nerwico.we na przełomie piątego. i szóstego. dziesiątka lat i później u osób dotąd zdrowych należy brać po.ważnie i mieć na uwadze możliwość rozpoczynającego się procesu miażdżycowego mózgu. Rozpoznanie róznicowe w stosunku do innych psychoz starczych na– suwa trudno.ści przy rozwiniętym w pełni o.brazie klinicznym. Sprawy te bowiem mogą się wzajemnie przeplatać. Zwłaszcza ro.zwinięte o.tępienie starcze może się klinicznie nie różnić od o.tępienia miażdżycowego u starszych ludzi. W przypadkach tych możemy o.rzekać często tylko co do pochodzenia sprawy, opierając się na da- nych wywiadu lub na objawach neurologicznych. W ogóle wszystkie ciężkie zespoły organiczne kończące się daleko. posuniętym o.tępieniem stają się w końcowym okre- sie do. siebie podo.bne, bez względu na czynniki etiologiczne, które były ich punktem wyjścia. [hasła pokrewne: , kurs sep, odzież termoaktywna, tusz do rzęs ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)