Dobra ortopedia i rehabilitacja
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Inhibitor nukleotydowej polimerazy Sofosbuwir z rybawiryną w zapaleniu wątroby typu C AD 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Pacjenci z poziomem RNA HCV poniżej granicy wykrywalności. Kinetyka wirusowa podczas leczenia była niemal identyczna we wszystkich grupach terapeutycznych. Tłumienie wirusa było szybkie u wszystkich pacjentów, bez względu na genotyp, status w odniesieniu do wcześniejszego leczenia, wyjściowe miano wirusa, rasa lub grupa etniczna, status IL28B i obecność lub brak interferonu w schemacie (Figura i Fig. S1 w Dodatek dodatkowy, dostępny pod adresem). Wszystkich 95 pacjentów miało niewykrywalny poziom RNA HCV przed 4. tygodniem, z supresją wirusa utrzymującą się do końca leczenia (Tabela 2). Nie zaobserwowano żadnego przełomu wirusologicznego u żadnego pacjenta podczas okresu dawkowania. Wszystkich 41 pacjentów z podwyższonym poziomem aminotransferazy alaninowej na początku badania miało prawidłowy poziom pod koniec leczenia. Ciągła odpowiedź wirusologiczna
Wszystkich 40 pacjentów z zakażeniem HCV genotypem 2 lub 3, którzy otrzymywali sofosbuwir i rybawirynę przez 12 tygodni, miało niewykrywalny poziom HCV RNA w surowicy po 2, 4, 8, 12, 24 i 48 tygodniach po leczeniu. Wszystkich 10 pacjentów otrzymujących sofosbuwir z peginterferonem i rybawiryną przez 8 tygodni miało utrzymującą się odpowiedź wirusologiczną w 12 tygodniu po leczeniu (a wszystkie 9 pacjentów, u których dostępne były dane, miało trwałą odpowiedź wirusologiczną w 24 tygodniu po leczeniu). Obecność lub nieobecność peginterferonu alfa-2a nie wywierała żadnego wpływu na kinetykę wirusa ani na tempo utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej.
Sześciu z 10 pacjentów z grupy monoterapii sofosbuwirerem utrzymywało odpowiedź wirusologiczną w 12 i 24 tygodniu po leczeniu. Wśród tych, u których wystąpił nawrót, u 2 pacjentów, zarówno z zakażeniem HCV genotypem 3, wykryto wykrywalny poziom RNA HCV w 2 tygodnie po leczeniu; pozostałe 2, oba z zakażeniem HCV genotypem 2, miały wykrywalny poziom HCV RNA w 4 tygodnie po leczeniu. Standardowe sekwencjonowanie populacji u tych 4 pacjentów, którzy mieli nawrót, wykazało rozwój mutacji S282T u pacjenta z zakażeniem genotypem 2b HCV. Głębokie sekwencjonowanie potwierdziło obecność S282T u tego pacjenta w 99% zsekwencjonowanych genomów wirusowych. Głębokie sekwencjonowanie nie wykazało mutacji NS5B w pozycji 282 u pozostałych 3 pacjentów.
Spośród 25 wcześniej nieleczonych pacjentów z zakażeniem HCV genotypem 1, 21 (84%) miało utrzymującą się odpowiedź wirusologiczną w 24 tygodniu po leczeniu. Pozostali 4 pacjenci mieli nawrót w trakcie obserwacji. Trzech z 4 pacjentów miało nawrót w ciągu 4 tygodni po zakończeniu leczenia. Mutacja S282T nie została wykryta u żadnego z tych 3 pacjentów za pomocą sekwencjonowania populacji lub głębokiego sekwencjonowania. Czwarty pacjent miał nawrót od 12 do 24 tygodni po zakończeniu leczenia. Inny pacjent miał wykrywalny poziom RNA HCV w 12 tygodniu po leczeniu
[patrz też: przeszczep chondrocytów, łóżka rehabilitacyjne, badanie moczu cennik ]
[patrz też: forum kulturystyka, wybielanie zębów przed i po, dermatolog od czego jest ]

Tags: , ,

No Responses to “Inhibitor nukleotydowej polimerazy Sofosbuwir z rybawiryną w zapaleniu wątroby typu C AD 5”

 1. Fast Draw Says:

  Lekarze rodzinni mylą się nie czasem a zazwyczaj

 2. Izabela Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: dieta wrocław[...]

 3. Natalia Says:

  Hej mam nawracający problem z synkiem

 4. Hog Butcher Says:

  [..] Cytowany fragment: sklep ortopedyczny[...]

 5. Victoria Says:

  Z tych warzyw piję sok który wyciskam

 6. Suicide Jockey Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do botoks[...]

 7. New Cycle Says:

  To bardzo dużo, powinieneś zgłosić się do lekarza

Powiązane tematy z artykułem: dermatolog od czego jest forum kulturystyka wybielanie zębów przed i po