Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Obecnosc zespolu psychotycznego w prze-

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Obecność zespołu psychotycznego w prze- biegu guza utrudnia rozpoznanie, gdyż odciąga uwagę od podłoża organicz- nego. Niejedna pomyłka rozpoznawcza da się w ten sposób usprawiedliwić. W roku 1951 ogłosił Walther-Biiel wynik swych spostrzeżeń dotyczących zaburzeń psychicznych przy guzach mózgu. W jego materiale, obejmującym 600 przypadków, zaburzenia psychiczne we wstępnym okresie stwierdzono w 7000 przypadków. W olbrzymiej większości przypadków chodziło tu o zespól psychoorganiczny przewlekły. Autor ten wyróżnił i opracował symptomatologię zaburzeń świadomości, którym nadał nazwę praesomnolentia. Jest to zespół bardziej ostry, który ma wiele objawów wspólnych z zespołem psychoorga- nicznym, np. dezorientację, upośledzenie pojmowania, obniżenie zdolności za- pamiętywania itd. Obydwa te zespoły mogą się z sobą sprzęgać, często jednak występuje tylko jeden z nich i wówczas ważna jest umiejętność ich różnico- wania. Opiera się ona na następujących sprawdzianach: silne upośledzenie zdolności zapamiętywania przy nieznacznych zaburzeniach uwagi lub ich braku przemawia za przewlekłym zespołem organicznym, natomiast za presornno- lencją przemawia pierwszoplanowość zaburzeń uwagi przy braku lub przy nieznacznym tylko upośledzeniu zdolności zapamiętywania. Znamienne są za- burzenia uwagi biernej “habitualnej”, podczas gdy czynna uwaga może być pod wpływem zewnętrznych podniet na krótki czas wcale sprawna. Gdy bierna uwaga ulegnie upośledzeniu i dolączy się do tego osłabienie zdolności skupie- nia uwagi, wówczas kojarzenie może się popsuć aż do rozmiarów inkoherencji. Za presomnolencją przemawia dalej szybkie męczenie się przy wysiłkach umy- słowych, a więc dobra sprawność początkowa, a później coraz gorsza, podczas gdy w przewlekłym zespole psychoorganicznym sprawność umysłowa zawodzi raczej równomiernie. Organicznej chwiejności afektywnej odpowiada w pre- .somnolencji raczej niezależny od bodźców zewnętrznych, dość trwały nastrój apatyczno-tępy lub dysforyczny, albo też euforyczny. Walther-Buel uważa za szczególnie znamienne dla guzów mózgu sprzężenie tych dwóch zespołów, które poza tym spotkać można w• łatwo dających się wykluczyć przypadkach daleko posuniętego otępienia starczego lub miażdżycowego, albo też w ostrych fazach przewlekłych zatruć itd. [patrz też: , medycyna estetyczna, salon fryzjerski mokotów, implanty zębów ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)