Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘balsam do włosów’

Jamy o scianach sztywnych, grubych

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Jamy o ścianach sztywnych, grubych znamienne dla trze- ciorzędnej gruźlicy płuc, wymagają znacznie dłuższego leczenia sączko- waniem i dlatego nadają się raczej do torakoplastyki. Jeżeli jednak ogólny stan chorego wyklucza poważniejszy zabieg chirurgiczny a jama jest źró- dłem bardzo męczącego kaszlu z wykrztuszaniem niewielkiej tylko ilości plwociny, to leczenie sączkowaniem może sprawiać wybitną ulgę cho- remu przez usuwanie napadów kaszlu, zależnej od nich bezsenności bólów w klatce piersiowej i przez zmniejszenie zatruwania chorego ustroju. Dla tych chorych sączkowanie ssące jest najskuteczniejszym środkiem “wy- krztuśnym” (Edwards) z dotychczas znanych w lecznictwie gruźlicy płuc. Sączkowanie ssące można stosować tylko w tych przypadkach, w któ- rych jama opłucna na poziomie jamy gruźliczej jest nad ostatecznej przestrzeni całkowicie zarosła, przy istnieniu bowiem najmniejszej wolnej jamy opłucnej wytwarza się przy dostaniu się do niej zawartości jamy gruźliczej ropniak opłucny gruźliczy z fatal- nymi następstwami. Toteż przed przystąpieniem do zabiegu trzeba ko- nieznie upewnić się przez liczne nakłucia, że wolnej jamy opłucnej, nawet otorbionej, w odpowiednim miejscu nie ma. Prócz tego trzeba dokładnie określić siedzibę jamy w płucu za pomocą badania tomograficznego w różnych płaszczyznach. Pierwotnie duży entuzjazm, z którym spotkano leczenie jam gruźliczych w płucach metodą sączkowania, ustąpił w miarę ,gromadzenia spostrzeżeń dalszego losu jam “wyleczonych” tym sposobem. Okazało się, że po za- przestaniu leczeriia tą metodą często następuje nawrót jamy oraz utrzy- muje się przetoka w miejscu wkłucia. Obecnie stosuje się sączkowanie ssące jamy w leczeniu jam resztkowych po torakoplastyce, odosobnionych jam balonowato rozdętych, nieznikających po leczeniu atropiną i jako me- todę polepszającą przez odtrucie ustroju stwarzając sprzyjające warunki do zabiegu radykalniejszego jakim jest torakoplastyka. [więcej w: , olejek kokosowy, trądzik, balsam do włosów ]

Comments Off