Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘ból pleców’

Objawy miazdzycy naczyn mózgowych moga

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Objawy miażdżycy naczyń mózgowych mogą trwać na długo przed wystą- pieniem objawów psychotycznych. W ogóle tylko mała część tych chorych wy- maga porady psychiatrycznej. Dopiero gdy dojdzie do grubszych zaników tkanki mózgowej lub większych ubytków rozmięknieniowych po udarze, dopiero wówczas zwykły się pojawiać zaburzenia psychiczne. Neurologiczne objawy górują w obrazie klinicznym. Czasem natomiast objawy ogólnej miażdżycy są nieznacznie uwydatnione. Chorzy cierpią na bezsenność, bóle i zawroty głowy, szum w uszach, migotanie przed oczyma, stany omdlenia, przemijające niedowłady lub trwalsze objawy ogniskowe. Skarżą się na pustkę w głowie, ich napęd psychoruchowy słabnie do tego stopnia, że muszą się zmuszać do spełniania obowiązków zawodowych. Mają oni silne poczucie choroby, są przy- gnębieni i miewają ciężkie stany lękowe. Życie afektywne staje się coraz bar- dziej chwiejne i niepohamowane. Chorzy z naj błahszych przyczyn wpadają w gniew, w rozpacz, w rozrzewnienie, w nastrój płaczliwy lub właśnie w ra- dość. Coraz bardziej pogłębiają się zaburzenia pamięci. Mogą powstawać luki pamięciowe, wypełnione konfabulacjami. Te ostatnie miewają zresztą dość umiarkowaną treść. Stopniowo wytwarza się pełny zespół organiczny z coraz wybitniejszym otępieniem, z zaburzeniami orientacji w czasie i przestrzeni i z postępującym stępieniem uczuciowym. W przebiegu cierpienia widuje się czasem .okresy poprawy stanu psychicznego, tak iż niektórzy mówią o lucida intervalla. Otępienie poudarowe nie różni się co do istoty od otępienia pow- stałego stopniowo. Czasem już zaraz po udarze stwierdzić można wybitną chwiejność afektywną. W obydwóch postaciach struktura osobowości pozostaje niezwykle długo w stanie nienaruszonym. Nawet bardzo otępiali chorzy zacho- wują długo pewną trwałość dążeń życiowych, chociaż w spełnianiu ich kie- . rują się w coraz wyższym stopniu uczuciami, a rozumowe przesłanki działań stają się coraz bardziej naiwne i nieżyciowe . Bleuler zwraca ponadto uwagę na możliwość “lakunarnych” wypadnięć czyn- ności psychicznych zależnych od zaburzeń ogniskowych. I tak np. często można stwierdzić ciężkie zaburzenia pamięci obok doskonale zachowanych czynności pamięciowych na innym polu albo też sądy trafne obok zupełnie niedorzecz- nych. Podczas gdy w otępieniu na innym tle można z próbek badania inte- ligencji wnosić o sprawności całego umysłu, to tutaj można bardzo łatwo paść ofiarą pomyłki. [więcej w: , korekcja wzroku, ból pleców, magnez i witamina b6 ]

Comments Off

Posts Tagged ‘ból pleców’

Objawy miazdzycy naczyn mózgowych moga

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Coraz ba dziej zyskuje na prawdopodobieństwie hipoteza, że ogólne obniżenie ży- wotności starców (hypobiosis senilis), szczególnie zmiany wsteczne mózgu, ma za przyczynę upośledzenie ukrwienia tkanki, a tym samym jej należytego natlenienia (hypoxaemia chronica cerebri). Doust i in. (1953) dowiedli tego za pomocą spektro- skopowych padań włośniczek paznokci, przy czym okazało się, że misy cenie ilenem włośniczek Jest znacznie niższe u chorych z otępieniem starczym niż u ich normal- nych rówiespików. Stąd wysiłki, podejmowane w wielu ośrodkach klinicznych, przy- wrócenia prawidłowej hemodynamiki mózgu celem jego należytego ukrwienia za pomocą różnych środków. Wypróbowano wielokrotnie ćwiczenia hiperwentylacyjne , oraz leki r zszerzające naczynia krwionośne mózgu, np. am.inofilinę (eufilinę), kwas nikotynowy metrazol doustnie w ciągu kilku miesięcy w dawkach po 0,2-0,3 do 4 razy dzie nie, wziewanie karbogenu (5% C02 + 90% 02) 2 razy dziennie po 5 min. w ciągu mi siąca, tutaj zaliczyć można również opisaną wyżej metodę nowokainową, stosowaną głównie w Ośrodku Geriatrycznym Parhona w Bukareszcie (1955 i póź- niej). W piśmiennictwie światowym mnożą się poważne doniesienia o świetnych wynikach leczniczych, uzyskiwanych za pomocą tych środków. Również na idei lep- szego odżywienia tkanki mózgowej oparte są sposoby leczenia za pomocą hormonów płciowych, estrogenu, progesteronu, testosteronu itd. Za pomocą wszystkich tych środków u yskiwano nie tylko ustępowanie psychoz czynnościowych wikłających podstawow sprawę, lecz również, i to ma największe znaczenie teoretyczno-nau- kowe, poprawę objawów otępiennych i charakteropatycznych. Wskazane są również leki neUrologiCZne, zwłaszcza w stanach pobudzenia. [więcej w: , artykuły fryzjerskie, ból pleców, deratyzacja warszawa ]

Comments Off