Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘fizjoterapia Poznań’

Wyrwanie nerwu przeponowego.

Posted in Uncategorized  by admin
February 20th, 2018

Michalski zwraca uwagę, że wyrwanie nerwu przeponowego wywołując porażenie najpotężniejszego mięśnia oddechowego, jakim jest przepona, wybitnie osłabia uraz oddechowy chorego płuca statyczny i dynamiczny podczas oddychania, a zwłaszcza kaszlu. Działanie jest szczególnie korzystne w tych przypadkach, w których przepona po zabiegu unosi się podczas wdechu ku górze i przez to chroni przed urazem oddechowym poniekąd także płat górny. W tym działaniu Morellia opatruje się przyczyn skuteczności wyrwania nerwu przeponowego w przypadkach zmian gruźliczych w górnym płacie. Gdy więc odma opłucna osłaniając chore płuco powietrzem jakby poduszeczką gumową działa skutecznie przez całkowite zniesienie urazu oddechowego statycznego i dynamicznego, to znaczenie wyrwania nerwu przeponowego polega na ograniczeniu urazu oddechowego, zależnym od porażenia przepony i jej unoszenia się podczas wdechu. Korzystny i szybki skutek leczenia gruźlicy płuc wyrwaniem nerwu przeponowego, uzyskany w początkowym okresie stosowania tego zabiegu, spowodował szerokie jego rozpowszechnienie. Zaczęto polecać go nawet jako zabieg poprzedzający odmę opłucną leczniczą, twierdząc, że przy takim postępowaniu wybitnie zmniejsza się częstość powikłania odmy zapaleniem opłucnej, skraca się czas leczenia i osiąga się szybsze i lepsze rozszerzenie się uciśniętego płuca po ukończeniu leczenia. W miarę jednak nagromadzania się materiału klinicznego i spostrzegania dalszego losu chorych na gruźlicę płuc, leczonych wyrwaniem nerwu przeponowego, początkowy zapał do tego zabiegu znacznie się zmniejszył. Gdy Bronisław Łepkowski uzyskał wyniki pomyślne w warunkach leczenia sanatoryjnego w 56,25% przypadków, to Zdzisław Szczepański analizując 110 przypadków, leczonych wyrwaniem nerwu przeponowego w Uzdrowisku Miejskim dla chorych na płuca w Otwocku w okresie od r. 1927 do 1936 i spostrzeganych przez niego od przeszło pół roku od lat 10, dochodzi do wniosku, że poprawę uzyskano mniej więcej w 30%, zdolność do pracy w 15%, wyleczenie kliniczne w 7%. Feliks Oszkiel na 103 chorych, poddanych wyrwaniu nerwu przeponowego w Domu Zdrowia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Michalinie, których obserwacja wynosiła od jednego roku do 5 lat, spostrzegał zgon 59% (61 przypadków), postępujące pogorszenie w 21,4% (22 przypadki), poprawę z utrzymywaniem się prątków gruźlicy, w plwocinie, w 8% (8 przypadków) i poprawę bez prątków w plwocinie w 11,6% (12 przypadków). Ch. Bergenbaum na 81 przypadków, spostrzeganych od 2 miesięcy do 5 lat w Sanatorium Marpe w Otwocku, uzyskał w 14% wyleczenie kliniczne (trwałe zniknięcie jam i prątków oraz powrót zdolności do. pracy), w 10% – poprawę stanu ogólnego z częściową zdolnością do pracy i zniknięciem prątków przy utrzymującej się jamie, w 13% – nieznaczną poprawą ogólnego stanu przy utrzymującej się jamie i prątkach w plwocinie, w 39,5% poprawy nie było; 12.% chorych zmarło; los 12,5% chorych operowanych jest nieznany. Rist oblicza odsetek wyników pomyślnych przy leczeniu gruźlicy płuc wyrwaniem nerwu przeponowego na 13%, a Sauerbruch na 800 przypadków, spostrzeganych w ciągu 10 lat, stwierdza tylko- 2 niewątpliwe wyleczenia. [podobne: fizjoterapia Poznań, ortopeda warszawa, ortopedia ]

Comments Off

Posts Tagged ‘fizjoterapia Poznań’

Wyrwanie nerwu przeponowego.

Posted in Uncategorized  by admin
February 20th, 2018

Powikłania pooperacyjne mogą dotyczyć także narządów trawiennego, oddechowego i krążenia. Po operacji chorzy uskarżają się nieraz na silne wzdęcia brzucha, bóle w brzuchu, uczucie pełności lub ściskania w dołku sercowym, odbijania, nawet wymioty i utratę łaknienia. Tym dolegliwościom nierzadko towarzyszy przesunięcie narządów brzusznych, ich zniekształcenie i inne zmiany. Dolegliwości często są tym silniejsze, im wyżej unosi się przepona. W przypadkach bardzo wysokiego jej ustawienia spostrzegano obrazy chorobowe, przypominające przepuklinę przeponową. Tacy chorzy prócz dolegliwości żołądkowych odczuwają często także liczne przypadłości oddechowe i sercowe, zależne od zmiany warunków czynnościowych pracy serca, narządu oddechowego i narządów brzusznych. W naszym piśmiennictwie przypadek takiego ciężkiego zespołu sercowo-żołądkowego po wyrwaniu nerwu przeponowego opisał Norbert Berlin. Wyższe ustawienie żołądka po wyrwaniu nerwu przeponowego pociąga za sobą w wyjątkowych przypadkach jego skręt (torsio) i wywołuje ciężki obraz zawęźlenia (volvulus) żołądka z silnymi bólami i wymiotami przypominający zwężenie odźwiernika. Dla uniknięcia tego powikłania należy przed przystąpieniem do wyrwania lewego nerwu przeponowego przekonać się badaniem klinicznym łącznie z radiologicznym, czy nie ma skrycie przebiegającego zapalenia okołożołądkowego lub innej sprawy, która mogłaby po wyrwaniu nerwu przeponowego wywołać mechanicznie zaburzenia żołądka z groźnymi następstwami. Zaburzenia trawienne po wyrwaniu nerwu przeponowego zdarzają się częściej po operacji na lewym nerwie, przy czym znacznie częściej u osób z opadnięciem trzewi brzusznych. Dolegliwości żołądkowe, nieraz bardzo uporczywe i uciążliwe dla chorych w związku z wyrwaniem nerwu przeponowego, szybko ustępują po zastosowaniu odmy otrzewnej. Dla otrzymania tej odmy nakłuwa się powłoki brzuszne w połowie odległości między pępkiem a przednim górnym kolcem biodrowym po lewej stronie i wprowadza się 250-350 ml wyjałowionego powietrza. Powłoki można nakłuwać też w X prawym międzyżebrzu w tylnej linii. pachowej, przy czym chory podczas zabiegu leży na lewym boku. Igłę wkłuwa się znieczulając ścianę brzucha na całej jej grubości w miejscu wkłucia. Po przejściu igły przez otrzewną ścienną łączy się ją ze strzykawką pojemności 50-70 ml lub z przyrządem do odmy i wprowadza się powietrze. Kontrola manometryczna jest zbędna. Obawa zranienia pętli jelitowej jest przesadna, zazwyczaj bowiem wymyka się ona przy powolnym posuwaniu igły. Powstanie odmy otrzewnej objawia się zniknięciem stłumienia wątrobnego już po wprowadzeniu do jamy otrzewnej 100 ml powietrza. Czasami odmę otrzewną trzeba powtarzać kilkakrotnie. Odma otrzewna działa skutecznie przeciwko dolegliwościom nie tylko żołądkowym, ale nieraz także oddechowym i sercowym. [hasła pokrewne: fizjoterapia Poznań, ortopeda warszawa, ortopedia ]

Comments Off

« Previous Entries