Dobra ortopedia i rehabilitacja
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘forum kulturystyczne’

Występowanie znaków parkinsonowskich i związana z nimi śmiertelność we wspólnotowej populacji osób starszych

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Objawy parkinsonizmu1-3 często występują w badaniu neurologicznym osób starszych.4-9 Chociaż objawy te są często uważane za łagodne współistniejące ze starzeniem się, 10,11 danych dotyczących ich rozpowszechnienia i związku ze śmiertelnością pochodzą głównie z badań przeprowadzonych na ludziach. którzy zwrócili się o pomoc lekarską. 12-17 Ponieważ odsetek wszystkich osób cierpiących na parkinsonizm, którzy zwracają się o pomoc lekarską, jest nieznany i może być niewielki, jest mało prawdopodobne, aby takie badania obejmowały pełne spektrum parkinsonizmu w populacji ogólnej. Przeprowadzono niewiele badań populacyjnych dotyczących parkinsonizmu.18 Oszacowaliśmy częstość występowania objawów parkinsonowskich ocenianych za pomocą ustrukturyzowanego badania neurologicznego w ramach wspólnego badania problemów zdrowotnych osób starszych. Stosując jednolite, określone kombinacje znaków parkinsonowskich, oszacowaliśmy występowanie czterech kategorii objawów – oznaczonych jako bradykinezja, zaburzenie chodu, sztywność i drżenie – oraz parkinsonizmu, które zdefiniowano jako obecność dwóch lub więcej kategorii. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘forum kulturystyczne’

Występowanie znaków parkinsonowskich i związana z nimi śmiertelność we wspólnotowej populacji osób starszych

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Przy podnieceniu psychoruchowym nastrój bywa euforyczny, czasem z objawami wiłosnymi. Z biegiem czasu postać skroniowa prowadzi również do daleko posuniętego otępienia i zniedołężnienia, wywołanego narastającymi objawami ogniskowymi i zanikiem napędu psychoruchowego. W Klinice Chorób Psychicznych w Gdańsku prowadzimy od dawna badania nad zróżnicowaniem obrazów klinicznych zależnie od wypadnięcia czynności części nadoczodołowej lub sklepieniowej płatów czołowych. Jeżeli zanik dotyczy głównie sklepistości, powstaje zespół czołowy, w którym górują objawy w rodzaju obniżenia napędu psychoruchowego, zaniku samorzutności i inicjatywy, stępienia afektywnego, apatii i abulii itd. Obraz kliniczny odpowiada wówczas pojęciu syndroma convexo-frontale. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘forum kulturystyczne’

Występowanie znaków parkinsonowskich i związana z nimi śmiertelność we wspólnotowej populacji osób starszych

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Duże trudności rozpoznawcze nastręczają nam przypadki, w których objawy cielesne nie są wyraźne. Jest rzeczą bardzo trudną rozpoznać otępienie miażdży co we w okresie początkowym tylko na podstawie wyników badań psychiatrycznych. Czasem udaje się wpaść na właściwe rozpoznanie przez stwierdzenie lakunarnych objawów otępieniowych. Czasem trudności pochodzą stąd, że objawy                          neurasteniczno- hipochondryczne z biegiem czasu ujawniają swoje podłoże miażdżycowe. W przypadkach tych trudno jest rozstrzygnąć co było wcześniej – czy miażdżyca w okresie neurastenicznym, czy też na odwrót, długotrwałe napięcie afektywne związane z dolegliwościami neurasteniczno-hipochondrycznymi na drodze oddziaływań korowo- trzewiowych doprowadziło do nieodwracalnych zmian w tętnicach. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘forum kulturystyczne’

Występowanie znaków parkinsonowskich i związana z nimi śmiertelność we wspólnotowej populacji osób starszych

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Coraz bardziej zyskuje na prawdopodobieństwie hipoteza, że ogólne obniżenie żywotności starców (hypobiosis senilis), szczególnie zmiany wsteczne mózgu, ma za przyczynę upośledzenie ukrwienia tkanki, a tym samym jej należytego natlenienia (hypoxaemia chronica cerebri). Doust i in. (1953) dowiedli tego za pomocą spektroskopowych badań włośniczek paznokci, przy czym okazało się, że misy cenieilenem włośniczek jest znacznie niższe u chorych z otępieniem starczym niż u ich normalnych rówieśników. Stąd wysiłki, podejmowane w wielu ośrodkach klinicznych, przywrócenia prawidłowej hemodynamiki mózgu celem jego należytego ukrwienia za pomocą różnych środków. Wypróbowano wielokrotnie ćwiczenia hiperwentylacyjne , oraz leki rozszerzające naczynia krwionośne mózgu, np. Read the rest of this entry »

No Comments »

« Previous Entries