Dobra ortopedia i rehabilitacja
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘ile kosztują badania lekarskie do pracy’

Onkologia: wielodyscyplinarny podręcznik ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Podsumowując, jest to ładnie wykonany podręcznik wprowadzający do klinicznej onkologii, który różni się pod względem stylu i zawartości od obszernych prac referencyjnych. Jaki wgląd uzyskałem w opłacalną praktykę onkologiczną. Po pierwsze, uderzyło mnie to, że pomimo naszych różnych systemów ubezpieczeń zdrowotnych stopień wspólnej płaszczyzny między amerykańskim i brytyjskim podejściem do leczenia raka. Niemniej jednak, moje lektury sugerowały, że brytyjskie strategie zarządzania prawdopodobnie wymagałyby mniejszego użycia drogich testów (takich jak tomograficzne skany obliczeniowe u pacjentów z rakiem płuc, chłoniakiem i innymi chorobami) i że próg zalecania agresywnego leczenia w Wielkiej Brytanii był zwykle większy. zachowawczy, szczególnie w odniesieniu do terapii, dla których wstępne wyniki są obiecujące, ale ostateczny dowód korzyści nie jest jeszcze dostępny. Read the rest of this entry »

Comments Off

Next Entries »