Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘integracja sensoryczna’

Ze wzgledu na te ujemne

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ze względu na te ujemne strony operacji Sauerbrucha, Monaldi opra- cował (w r. 1932) torakoplastykę przednio-boczną. która nie usztywnia klatki piersiowej, natomiast usuwa urazy odde- chowe chorego płuca. Operacja polega: 1. na wyrwaniu nerwu przeponowego, które usuwa najpotężniejszy uraz od- dechowy, wywierany przez oddychanie przeponowe, i 2. na całkowitym usunięciu pierwszego żebra i wycięciu kawałków żeber długości od 6 do 8 cm od II do VIII żebra z uniemożliwieniem odtworzenia się żeber, przez co zachowuje się zupełną trwałą sprężystość klatki piersiowej z usunięciem urazów oddechowych zapadnię- tego płuca. Kawałki żeber wycina się wzdłuż linii największej ruchomości ściany klatki piersiowej, zwanej “Linea dom.nanto”. Biegnie ona od dołka nadobojczyko- wego przez pierwsze międzyżebrze przy mostku ku dołowi i na zewnątrz aż do linii pachowej środkowej w VII międzyżebrzu. Operację Monaldiego wykonuje się w znieczuleniu miejscowym dwuczasowo. Zadanie pierwszego posiedzenia stanowi wyrwanie nerwu przeponowego i wycięcie podokostne kawałków żeber . od drugiego do ósmego. Po tygodniu wykonuje się wycięcie częściowe III i II żeber oraz. całkowite usunięcie podokostne I żebra. Dla zapobieżenia odtworzeniu się żeber niszczy się okostną za pomocą okładów, przepojonych 8-10% formaliną. Chorzy opuszczają łóżko już w tydzień po operacji. Gorączka po ope- racji trwa tylko przez kilka dni. Ilość plwociny szybko się zmniejsza, prątki gruźlicy często znikają już wkrótce, kaszel ustępuje lub znacz- nie łagodnieje. Operowana strona klatki piersiowej prawie nie bierze udziału w oddychaniu, a płuco pozostaje w zupełnym spoczynku, co sprzyja gojeniu się zmian gruźliczych. Torakoplastyka tylno – boczna ma dawać najlepsze wyniki w sucho- tach płuc wysiękowo-rozpadowych i w przypadkach jam, położonych w sprężystym jeszcze miąższu, pod warunkiem że ich ściany nie zeszty- wniały. Jeżeli jamy, usadowione w szczycie lub w okolicach przykrę- gowych, są otoczone stwardniałym miąższem płucnym lub mają ściany sztywne, to operacja Monaldiego nie daje dobrego wyniku. W tych przy- padkach naj właściwsza jest torakoplastyka prz.ykręgowa Sauerbrucha. [hasła pokrewne: , integracja sensoryczna, proktolog, Siłownie zewnętrzne ]

Comments Off