Dobra ortopedia i rehabilitacja
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘kasetony świetlne’

Korzystanie z informatyki medycznej do opieki o znaczeniu wyższym cd

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Lekarze mogą postrzegać pacjentów z chorobami serca jako zwiększone ryzyko nagłego, nieoczekiwanego pogorszenia. W połączeniu z obawami dotyczącymi reperkusji klinicznych oraz dostępnej kadry i ekspertyzy klinicznej na oddziałach innych niż OIT, takie postrzeganie może zmusić lekarzy do rutynowego przyjęcia na oddział intensywnej terapii stosunkowo dobrze chorych z chorobą serca. Chociaż nie przedstawiliśmy wyczerpującej listy możliwych wyjaśnień naszych ustaleń, opieka nad chorymi pacjentami jest jedyną rolą, która została jednoznacznie potwierdzona dla OIT. Korzystanie z ICU dla wygody usługodawców lub spokoju, jako środka tymczasowego dla problemów kadrowych lub jako uniwersalnego zamiennika dla niedostępnych procedur lub sal naprawczych jest mało prawdopodobne, aby skutecznie wykorzystywać cenne zasoby.
Nasze wstępne wyniki, wraz z rosnącą liczbą powiązanych badań, sugerują, że potrzebna jest dodatkowa praca, zarówno w celu ustalenia, kto korzysta z opieki krytycznej, jak i wskazania, jakie wskazania do stosowania na OIT – inne niż ciężkość choroby – mają zalety. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kasetony świetlne’

Korzystanie z informatyki medycznej do opieki o znaczeniu wyższym cd

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Oznaczanie krwi jako leku nie powinno wprowadzać sprzedaży krwi i płatności od dawców w krajach, w których ich nie ma ani przyspieszyć komercjalizacji krwi w krajach, w których się znajdują. Wręcz przeciwnie, umieszczenie w dokumencie sponsorowanym przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) powinno podkreślać celowość dobrowolnego, nieodpłatnego oddawania krwi oraz status organizacji charytatywnych nienastawionych na zysk – polityki, które WHO popiera i które zostały ponownie zaakcentowane w 2011 r. Rezolucja Światowego Zgromadzenia Zdrowia. Zasady te można również ustanowić w danym kraju za pomocą prawodawstwa lub polityki i można je osiągnąć w środowisku produkcji biolo- gicznej. Dodatkowe obawy dotyczą tego, że leczenie krwią jako lekiem może zwiększać koszty i zakłócać działanie systemów krwi, które wykształciły się poza nadzorem ministerstw zdrowia i innych agencji regulacyjnych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kasetony świetlne’

Korzystanie z informatyki medycznej do opieki o znaczeniu wyższym cd

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

W ciągu ostatnich kilku lat pacjenci i ich opiekunowie napotykają na coraz większą liczbę niedoborów leków, głównie generycznych środków do wstrzykiwania. Przyczyny tych braków są złożone. Wąskie marże zysku na leki generyczne ograniczyły motywację do ich wytwarzania. Inne powody to ograniczona liczba producentów, zwiększone zapotrzebowanie na całym świecie, niedobory surowców, problemy z produkcją, starzenie się zakładów produkcyjnych, gromadzenie zapasów i długi termin na zatwierdzenie1. W rezultacie opieka nad pacjentem może znacznie ucierpieć: leki alternatywne muszą być przepisywane, ale wymiana może być mniej skuteczna, bardziej toksyczna, stanowczo droga lub wszystkie powyższe, a bezpieczeństwo może być zagrożone, jeśli usługodawcy nie są zaznajomieni z administrowaniem substytutem. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kasetony świetlne’

Korzystanie z informatyki medycznej do opieki o znaczeniu wyższym cd

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Ponadto, ponieważ T2 była ostatnią rundą przesiewową w teście, nieprawidłowości wykryte w tej rundzie mogły być śledzone bardziej agresywnie niż wykrywane we wcześniejszych rundach. Na charakterystykę wydajnościową małych dawek CT ma wpływ ryzyko (prawdopodobieństwo wstępnego rozpoznania) raka płuca u osób poddawanych badaniom przesiewowym. Biorąc pod uwagę niski odsetek zachorowań na raka płuca u uczestników w wieku od 55 do 59 lat poddanych badaniom przesiewowym, podniesienie minimalnego wieku badania przesiewowego może być korzystne; należy jednak wziąć pod uwagę inne czynniki ryzyka, oprócz wieku, w celu uzyskania jak największej korzyści z badań przesiewowych.12 Wraz z rozwojem naszej wiedzy, wytyczne dotyczące badań przesiewowych zostaną przedstawione poprzez zintegrowanie wielu demograficznych i klinicznych czynników ryzyka, a także środki dotyczące obrażeń w terenie. takie jak niedrożność przepływu powietrza i potwierdzone biomarkery predyspozycji do raka płuc, mierzone we krwi lub innych łatwo dostępnych próbkach.13-15
Na wyniki CT małej dawki wpływa również definicja pozytywnych wyników badań przesiewowych, które zostaną udoskonalone w świetle doświadczeń NLST, jak również innych badań z randomizacją i badań jednogrupowych. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries