Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘kostiumy kąpielowe jednoczęściowe’

W przypadkach zespolu depresyjnego miewamy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W przypadkach zespołu depresyjnego miewamy ogromne trudności w rozstrzygnięciu, czy chodzi o depresję endo- genną przebiegającą z nadciśnieniem, czy też o zespół nadciśnienia, powikłany epigenetycznie zespołem depresyjnym. Spośród spotykanych na tle nadciśnie- nia spraw somatycznych największe dla nas znaczenie mają napady padacz- kowe oraz udary mózgowe. Sprawy te, bez względu na to, czy wiążą się z miażdżycą naczyń mózgowych, czy nie, stać się bowiem mogą z kolei pod- łożem powikłań psychotycznych. Sarno nadciśnienie tętnicze, choćby nie pro- wadziło do napadów drgawkowych lub udaru, staje się również często podło- żem dla stanów reaktywnych. Poza naj częstszą tutaj histerią, miewamy do czynienia z organozami rozmaitego typu. Prawdopodobnie na karb nadciśnie- nia, a zwłaszcza wahań ciśnienia trzeba położyć większość podmiotowych do- legliwości, na które skarżą się kobiety w okresie przekwitania. Do spraw tych powrócimy przy omawianiu zaburzeń wewnątrzwydzielniczych. Zespoły reak- tywne o tyle utrudniają rozpoznanie, że odwracają uwagę lekarza od podsta- wowego cierpienia organicznego. DRŻĄCZKA PORAZNA (PARALYSIS AGITANS SEU MORBUPARKINSONA) Chodzi tutaj o nie znane pod względem etiologicznym, zwyrodnieniowe zmiany w jądrach podkorowych. Obraz kliniczny nie różni się niczym zasad- niczym od parkinsonizmu postencefalitycznego, tam też do tej jednostki po- wrócimy. Objawy neurologiczne przebiegają na ogół łagodniej. Jest to cierpienie podeszłego wieku. W poważnych podręcznikach neurologii czytać można, że w chorobie tej psychicznych zaburzeń nie ma i że chory doskonale zdaje sobie sprawę ze swego stanu. Tak też jestw większości przypadków. Czasem jednak spotkać można dyskretnie zaznaczone objawy zespołu psy- choorganicznego albo typu otępiennego, albo charakteropatycznego. Zresztą sprawa może się kojarzyć iz otępieniem starczym na zasadzie koincydencji. W rzadkich przypadkach drżączka poraźna może się stać podstawą nawarst- wionych zespołów: depresyjnego, rzadziej maniakalnego, także paranoidalnego innych. [hasła pokrewne: , olejek do włosów, powiększanie piersi, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe ]

Comments Off