Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘kursy fizjoterapia’

Teoria ośrodkowego pochodzenia nadciśnienia tętniczego.

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

Teoria ośrodkowego pochodzenia nadciśnienia tętniczego nie kłóci się bynajmniej z faktami organicznych zmian w układzie krążenia. Wszystko zależy od tego, w jakim stadium chory zgłasza się do lekarza. W naszych warunkach zgłasza się często poniewczasie, gdy już powstały wtórne zmiany organiczne. Polegają one, jak wiadomo, na zgrubieniu mięśniówki tętnic, na bujaniu i zwyrodnieniu, najczęściej szklistym, błony wewnętrznej. Zmiany te dotyczą tętniczek nerek, mózgu i siatkówki. Czy staniemy na stanowisku naczyniowego, nerkowego, nerwowego czy hormonalnego pochodzenia nadciśnienia, zawsze narządem odpowiedzialnym za całość ustroju żywego i jego czynności jest kora mózgowa (Byków), jakikolwiek narząd będzie aparatem wykonawczym, spełniającym jej zlecenia. Za tezą tą przemawiają spostrzeżenia psychiatrów dotyczące psychogennego, nierzadko jatrogennego pochodzenia niektórych postaci nadciśnienia. Jeżeli nadciśnienie tętnicze ze zwyżką ciśnienia rozkurczowego trwa dłuższy czas, to praca lewej komory musi być większa, aby otworzyć zastawki półksiężycowate tętnicy głównej, pozostające pod wzmożonym ciśnieniem rozkurczowym tętnicy głównej. Samo wzmożenie ciśnienia skurczowego ma nieduże znaczenie dla pracy serca. Następstwem tego stanu rzeczy bywa przerost mięśnia sercowego i jego względne niedokrwienie, i to przy znacznym spotęgowaniu zapotrzebowania na jego pracę. Klinicznie objawia się to dusznością wysiłkową lub nawet napadową, dychawicą sercową, kaszlem z białą plwociną, nieraz krwawo podbarwioną, skłonnością do ostrego obrzęku płuc i dusznicy bolesnej, przerostem i rozszerzeniem lewej komory, szmerem skurczowym nad koniuszkiem, czasem i nad tętnicą główną itd. Pamiętać trzeba jednak, że popularyzacja wiedzy lekarskiej może na drodze ideoplastii doprowadzić do bezwiednego naśladownictwa wymienionych objawów, jak to bywa w histerii. Sprawy te mają znaczenie dla psychiatrii z wielu względów. Przede wszystkim nie trzeba zawsze wietrzyć czystej psychonerwicy, ponieważ pod skargami niby hipochondrycznymi kryć się mogą zmiany organiczne, zwłaszcza gdy opisane wyżej stadium Tasthenicum trwa bardzo długo i doprowadziło z upływem czasu do zmian organicznych. Chory dał się jednak poznać jako histeryk i lekarz nie podejrzewa nic nowego na dnie jego hipochondrii. Po drugie, czas już najwyższy zreformować naszą popularyzację wiedzy lekarskiej, która w obecnej postaci staje się dla ogromnej masy ludności źródłem wyobrażeń hipochondrycznych i jatrogennych urazów nerwicotwórczych. Po trzecie, ogół lekarzy praktyków powinien lepiej zgłębić diagnostykę psychiatryczną i myśleć o zaburzeniach czynnościowych nawet w tych przypadkach, w których obraz kliniczny naśladuje do złudzenia zespoły somatyczne. Po czwarte, zespół nadciśnienia tętniczego ma znaczenie również czysto psychiatryczne. Na tym tle pojawiać się mogą różne zespoły psychotyczne, depresyjny, majaczeniowy, zamroczeniowy, schizofrenoidalny itd. W jednym przypadku zdarzyło mi się widzieć groźnie przebiegający zespół paranoiczny, który ustąpił po obniżeniu nadciśnienia, wywołanego sprawą nerkową. [więcej w: rehabilitacja dzieci, kursy fizjoterapia, rehabilitacja kregoslupa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘kursy fizjoterapia’

Teoria ośrodkowego pochodzenia nadciśnienia tętniczego.

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

Zapobieganie i leczenie zaburzeń psychicznych na tle starzenia się i starości nie jest zadaniem wdzięcznym. Starość jest początkiem śmierci, a contra vim mortis non est remedium in hortis. Prowadzona przez uczonych całego świata walka o przedłużenie człowiekowi życia, jest równocześnie psychiatryczną akcją zapobiegawczą. Podobnie leczenie miażdżycy tętnic mózgu polega na tym samym co leczenie miażdżycy ogólnej. Dodać tu można, że umiarkowana praca fizyczna jest zapobiegawczo i leczniczo korzystna, praca umysłowa zaś wprost konieczna. Chory powinien jak najdłużej oddawać się swoim zwykłym zajęciom zawodowym. Bezczynność prowadzi do rychłego upadku władz umysłowych. Wskazany jest umiarkowany i regularny tryb życia. Unikać trzeba wszystkiego, co obciąża krążenie lub wzmaga ukrwienie mózgu, a więc obowiązuje bezwzględny zakaz napojów wyskokowych, gwałtownych wzruszeń, przesady w jedzeniu i piciu, wyczerpujących kuracji kąpieliskowych itd. Do ogólnego uspokojenia nadaje się najlepiej psychoterapia prowadzona przez doświadczonego lekarza, do którego chory ma zaufanie. Małe dawki jodu lub analogiczne sposoby leczenia mają między innymi znaczenie psycholecznicze. To samo dotyczy leczenia i zapobiegania otępieniu starczemu. Tutaj w jeszcze wyższym stopniu obowiązuje zasada pozostawienia starcowi jak najdłużej jego pracy zawodowej. Nawet w daleko posuniętym otępieniu może starzec wykonywać bardzo dobrze czynności zawodowe, do których od wielu lat przywykł. Wytrącenie go z tych zajęć grozi katastrofą życia psychicznego. Czy w domu, czy w zakładzie wystrzegać się trzeba trzymania starców w łóżku. Pomijając przeciwwskazania internistyczne i chirurgiczne (przykurcze), wskazać trzeba na niebezpieczeństwo przyspieszonego otępienia. Zanieczyszczanie się bywa również następstwem zbyt długiego pobytu w łóżku. Przy uspokajaniu podnieceń pamiętać trzeba, że starcy źle znoszą leki: wystarczy pół lub nawet ćwierć dawki. [przypisy: rehabilitacja dzieci, kursy fizjoterapia, rehabilitacja kregoslupa ]

Comments Off

« Previous Entries