Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘magnez i witamina b6’

Objawy miazdzycy naczyn mózgowych moga

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Objawy miażdżycy naczyń mózgowych mogą trwać na długo przed wystą- pieniem objawów psychotycznych. W ogóle tylko mała część tych chorych wy- maga porady psychiatrycznej. Dopiero gdy dojdzie do grubszych zaników tkanki mózgowej lub większych ubytków rozmięknieniowych po udarze, dopiero wówczas zwykły się pojawiać zaburzenia psychiczne. Neurologiczne objawy górują w obrazie klinicznym. Czasem natomiast objawy ogólnej miażdżycy są nieznacznie uwydatnione. Chorzy cierpią na bezsenność, bóle i zawroty głowy, szum w uszach, migotanie przed oczyma, stany omdlenia, przemijające niedowłady lub trwalsze objawy ogniskowe. Skarżą się na pustkę w głowie, ich napęd psychoruchowy słabnie do tego stopnia, że muszą się zmuszać do spełniania obowiązków zawodowych. Mają oni silne poczucie choroby, są przy- gnębieni i miewają ciężkie stany lękowe. Życie afektywne staje się coraz bar- dziej chwiejne i niepohamowane. Chorzy z naj błahszych przyczyn wpadają w gniew, w rozpacz, w rozrzewnienie, w nastrój płaczliwy lub właśnie w ra- dość. Coraz bardziej pogłębiają się zaburzenia pamięci. Mogą powstawać luki pamięciowe, wypełnione konfabulacjami. Te ostatnie miewają zresztą dość umiarkowaną treść. Stopniowo wytwarza się pełny zespół organiczny z coraz wybitniejszym otępieniem, z zaburzeniami orientacji w czasie i przestrzeni i z postępującym stępieniem uczuciowym. W przebiegu cierpienia widuje się czasem .okresy poprawy stanu psychicznego, tak iż niektórzy mówią o lucida intervalla. Otępienie poudarowe nie różni się co do istoty od otępienia pow- stałego stopniowo. Czasem już zaraz po udarze stwierdzić można wybitną chwiejność afektywną. W obydwóch postaciach struktura osobowości pozostaje niezwykle długo w stanie nienaruszonym. Nawet bardzo otępiali chorzy zacho- wują długo pewną trwałość dążeń życiowych, chociaż w spełnianiu ich kie- . rują się w coraz wyższym stopniu uczuciami, a rozumowe przesłanki działań stają się coraz bardziej naiwne i nieżyciowe . Bleuler zwraca ponadto uwagę na możliwość “lakunarnych” wypadnięć czyn- ności psychicznych zależnych od zaburzeń ogniskowych. I tak np. często można stwierdzić ciężkie zaburzenia pamięci obok doskonale zachowanych czynności pamięciowych na innym polu albo też sądy trafne obok zupełnie niedorzecz- nych. Podczas gdy w otępieniu na innym tle można z próbek badania inte- ligencji wnosić o sprawności całego umysłu, to tutaj można bardzo łatwo paść ofiarą pomyłki. [więcej w: , korekcja wzroku, ból pleców, magnez i witamina b6 ]

Comments Off

Posts Tagged ‘magnez i witamina b6’

Objawy miazdzycy naczyn mózgowych moga

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przeciwskazania do wyrwania nerwu przeponowego sta- nowią: 1. gruźlica płuc o przebiegu ostrym; 2. wielka aktywność postępującej gruźlicy płuc, nawet przy usado- wieniu w jednym płucu; w tych przypadkach należy poprzednio zmniejszyć natężenie sprawy chorobowej (leczenie higieniczno- dietetyczne, streptomycyna); 3. czynna gruźlica obu płuc; 4. bardzo rozległa gruźlica płuca zajmująca 2/3 lub połowę pola płuc- nego, wybitnie obniżająca pojemność życiową płuc; 5. przypadki jam o ścianach twardych, zwłaszcza jam, usadowionych w bardzo zmienionej tkance płucnej, która utraciła już zdolność do zapadania się, jak to bywa najczęściej, gdy jamy są duże; 6. równoczesna rozległa rozedma płuc; 7. daleko posunięte zwyrodnienie .mięśnia sercowego i 8. bardzo zły stan chorego. Wyrwanie nerwu przeponowego może wywołać przykre przypadłości. Zależą one przeważnie od istnienia zespoleń nerwu przepono- wego z nerwem współczulnym oraz z nerwem błędnym, po części zaś od pooperacyjnego wysokiego ustawienia przepony, które zmienia poło- żenie innych narządów. Już w czasie operacji lub bezpośrednio po niej mogą pojawiać się krwawienia w razie uszkodzenia naczynia krwionośnego, sąsiadu- jącego z gałązką nerwu przeponowego. Krwotok może być nawet śmier- teIny (Ludwik Fiszer) . Wyrwanie nerwu współczulnego szyjnego zamiast nerwu przeponowego wywołuje przemijające lub trwałe zwężenie źrenicy po stronie operowanej (Edward Łotocki) i nawet zespół Homera. Przecięcie lub szarpanie nerwu błędnego może spowodować nagły zgon. Opisano też pooperacyjne ropienie rany o charakterze graźliczym (Władysław Ostrowski), zez zbieżny (Włodzimierz Wiszeniewski}, uszko- dzenie nerwu barkowego, zwrotnego oraz przewodu piersiowege. podczas; operacji. [przypisy: , odżywka do rzęs, magnez i witamina b6, dieta i odchudzanie ]

Comments Off

« Previous Entries