Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘oczyszczalnie przydomowe’

W zakresie narzadu krazenia po

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W zakresie narządu krążenia po wyrwaniu nerwu przepono- wego spostrzega się w niektórych przypadkach przyspieszenie czynności serca, bicie serca, skurcze dodatkowe, objawy niewydolności krążenia i nawet obrzęk płuc. Dolegliwości te zdarzają się częściej u tych cho- rych, u których stwierdza się chociażby lekkie objawy osłabienia serca już przed zabiegiem. W zakresie narządu oddechowego zdarza się zaostrzenie -sprawy gruźliczej w chorym płucu, przerzucenie się jej na drugie płuco, rozbudzenie w nim ogniska nieczynnego. Powikłania te zdarzają się mniej -więcej operowanych przypadków. Prócz tego, w następstwie wy- rwania nerwu przeponowego pojawia się niekiedy silny krwotok płucny wskutek znacznego przekrwienia biernego, wywołanego przez ucisk du- żych naczyń. Krwotok może powstawać także wskutek porażenia poprzez nerw współczulny naczyń włoskowatych z następowym ich rozszerzeniem. Pękniecie zrostów wiedzie czasami do powstania samorodnej odmy opłucnej. Częstym objawem jest także duszność. Na Oddziale K. Dąbrowskiego w Szpitalu Wolskim w Warszawie spostrzegano na 330 przypadków wyrwanie nerwu przeponowego następujące powikłania: raz krótko trwającą przeczulicę skóry, dwa razy zespół Hornera. w tym raz przej- ościowy, trzy razy zespoły żołądkowo-sercowe, pięć razy znaczniejszą duszność; zmiany kształtu żołądka bez zaburzeń stwierdzono mniej więcej w 30% przypadków, zej- ścia śmiertelnego. zaleźne od zabiesu, nie bvło (Notizieui Berdo i Józef Himmell. Wobec powikłań, związanych z zabiegiem, trzeba przed jego zarządze- niem dokładnie zbadać stan podmiotowy i przedmiotowy chorego, zwła- szcza narządy oddechowy, krążenia i trawienny, i należycie chorego do za- biegu przygotować. [więcej w: , deratyzacja warszawa, oczyszczanie organizmu, oczyszczalnie przydomowe ]

Comments Off