Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘oczyszczanie organizmu’

W zakresie narzadu krazenia po

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W zakresie narządu krążenia po wyrwaniu nerwu przepono- wego spostrzega się w niektórych przypadkach przyspieszenie czynności serca, bicie serca, skurcze dodatkowe, objawy niewydolności krążenia i nawet obrzęk płuc. Dolegliwości te zdarzają się częściej u tych cho- rych, u których stwierdza się chociażby lekkie objawy osłabienia serca już przed zabiegiem. W zakresie narządu oddechowego zdarza się zaostrzenie -sprawy gruźliczej w chorym płucu, przerzucenie się jej na drugie płuco, rozbudzenie w nim ogniska nieczynnego. Powikłania te zdarzają się mniej -więcej operowanych przypadków. Prócz tego, w następstwie wy- rwania nerwu przeponowego pojawia się niekiedy silny krwotok płucny wskutek znacznego przekrwienia biernego, wywołanego przez ucisk du- żych naczyń. Krwotok może powstawać także wskutek porażenia poprzez nerw współczulny naczyń włoskowatych z następowym ich rozszerzeniem. Pękniecie zrostów wiedzie czasami do powstania samorodnej odmy opłucnej. Częstym objawem jest także duszność. Na Oddziale K. Dąbrowskiego w Szpitalu Wolskim w Warszawie spostrzegano na 330 przypadków wyrwanie nerwu przeponowego następujące powikłania: raz krótko trwającą przeczulicę skóry, dwa razy zespół Hornera. w tym raz przej- ościowy, trzy razy zespoły żołądkowo-sercowe, pięć razy znaczniejszą duszność; zmiany kształtu żołądka bez zaburzeń stwierdzono mniej więcej w 30% przypadków, zej- ścia śmiertelnego. zaleźne od zabiesu, nie bvło (Notizieui Berdo i Józef Himmell. Wobec powikłań, związanych z zabiegiem, trzeba przed jego zarządze- niem dokładnie zbadać stan podmiotowy i przedmiotowy chorego, zwła- szcza narządy oddechowy, krążenia i trawienny, i należycie chorego do za- biegu przygotować. [więcej w: , deratyzacja warszawa, oczyszczanie organizmu, oczyszczalnie przydomowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘oczyszczanie organizmu’

W zakresie narzadu krazenia po

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Częstym objawem bywa wzrost wstrzyknięcia złota ogólnej ciepłoty ciała 1/2-11 st C. Dochodzi ona nieraz do 38-39°, rzadziej wyżej, a wtenczas poprzedzają go dreszcze. Wzrost gorączki trwa zwykle kilka godzin, wyjątkcwo kilka dni, a nawet dłużej niż ty- dzień. W gruźlicy płuc włóknistej ogólna ciepłota ciała podnosi się nie- raz dopiero na drugi dzień po wstrzyknięciu złota. Dość częste są przemijające zaburzenia w zakresie narządu trawienia w postaci utraty łaknienia, nudności, wymiotów, bólów w brzuchu, rzadziej biegunki i obfitego ślinotoku. Gruźlica jelit za- ostrza się. W dniu wstrzyknięcia złota i w najbliższych dniach stwier- dza się prawie stale urobilinogenurię. Spostrzegano prócz tego zapalenie dziąseł, powiększenie wątroby i żółtaczkę najczęściej o przebiegu łago- dnym, niekiedy jednak śmiertelną. Częste są powikłania skórne, zwykle usadowione na tułowiu i na kończynach (w materiale St. Ostrowskiego i K. Tyszki w 30ro przy- padków). Cechuje je szczególna wielopostaciowość. Są to osutki o ce- chach pokrzywki, częściej jednak w postaci drobnych, rozsianych, czer- wonych plamek, nieraz zlewających się, przypominających osutkę pło- niczą lub odrową, czasami grudkowatą. Opisano także (Anastazy Landau, Jan Stopczyk i inni) złuszczające zapalenie skóry (erythrodermia exfo- liativa) przebiegające z jej obrzmieniem i pękaniem w okolicy fałdów, jak kąty ust, zgięcie łokciowe itd., a nawet uogólnione na całą skórę z zejściem śmiertelnym. Prócz wysypek zdarza się często także pozło- towe swędzenie skóry, Osutki skórne pojawiają się najczęściej dopiero po kilku wstrzyki- waniach i trwają 24-48 godzin, rzadziej dłużej – nawet przeszło 3 ty- godnie. Opisano, wprawdzie rzadkie, zmiany pozłotowe w skórze typu pla- micy krwotocznej, zwykle z zejściem śmiertelnym, typu płaskiego. liszaja czerwonego, zmiany barwnikowe i in. Obok wczesnych osutek plami- cowych opisano osutki późne – dopiero w kilka miesięcy po ostatniej dawce złota. Zmiany plamicowe poprzedza zazwyczaj dodatni objaw opaskowy. Równocześnie ze zmianami w skórze czasami (w materiale Ostrow- skiego i K. Tyszki w 20ro) spostrzega się bolesne wykwity w błonie śluzowej jamy ustnej, :szarawe grudki, otoczone czerwoną obwódką, a nawet obrzmienie podniebienia miękkiego i twardego. Opisano także bóle w stawach, mięśniach i członkach (Anastazy Ltuiau, Lucjan Dobrowolski, Paweł Mar.tyszewski). [patrz też: , oczyszczanie organizmu, implanty zębów, bielizna nocna ]

Comments Off