Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘odzież bhp’

Leczenie promieniami rentgenowskimi (Roentgenotherapia) Promienie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Leczenie promieniami rentgenowskimi (Roentgenotherapia) Promienie rentgenowskie nie działają na prątki gruźlicy, natomiast małe ich dawki pobudzają tkankę ziarninową gruźliczą do szybszego bli- znowacenia. Zatem leczenie gruźlicy płuc promieniami rentgenowskimi jest łagodnym nieswoistym leczeniem bodźcowym. Obumierająca tkanka ziarninowa i ogniska wysiękowe gruźlicze pod dzia- łaniem promieni rentgenowskich szybciej serowacieją i rozpadają się Na tych faktach, stwierdzonych doświadczalnie na zwierzętach, polega lecze- nie gruźlicy płuc promieniami rentgenowskimi. Dotychczasowe doświad- czenie kliniczne potwierdza, że rentgenoterapia może być pomocna: 1. w postaciach gruźlicy płuc, zatrzymanej w swym rozwoju; 2. w gruźlicy płuc przechodzącej w stan utajony; 3. w gruźlicy włóknistej postępującej powoli, przy czym jamy znajdu- jące się wewnątrz ognisk gruźliczych nie stanowią przeciwwskazania. Słowem leczenie promieniami rentgenowskimi może być z korzyścią dla chorego zastosowane tylko w przewlekłej gruźlicy płuc z wyraźną skłonnością do gojenia się. Natomiast postaci gruźlicy płuc wysiękowe, postępujące a także wytwórcze, ostro postę- pujące nie nadają się do leczenia tą metodą. W gruźlicy płuc postępującej wysiękowej z zajęciem jednego płuca leczenie promieniami rentgenow- skimi może znaleźć zastosowanie dopiero wtedy, gdy odpowiednim lecze- niem postęp sprawy gruźliczej zostanie zatrzymany i nastąpi jej przejście w zwłóknienie. [podobne: , odzież bhp, gabinet kosmetyczny, Siłownie zewnętrzne ]

Comments Off