Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘olej lniany’

Leczenie zapobiegawcze uwiadu starczego wzbogacilo

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Leczenie zapobiegawcze uwiądu starczego wzbogaciło się w ostatnich latach o me- todę nowokainową. Okazuje się, że kilkuletnie stosowanie domięśniowych wstrzy- kiwań nowokfliny 2u w dawce 2-5 ml 3 razy tygodniowo, z wielokrotnym powta- rzaniem serii wstrzykiwań po 10-15 zabiegów, daje zadziwiające wyniki w lecze- niu zaburzeń związanych ze starzeniem się. W leczeniu uwiądu starczego osiąga- się efekty “odmładzające”. Zdaje się to być w tej chwili metoda przyszłości, jeśli chodzi o leczenie zapobiegawcze otępienia starczego. Wytłumaczenie tych wyników nie jest łatwe. Tajemnica zdaje się leżeć w tym, że nowokaina rozszerza naczynia krwionośne mózgu i tynt samym prowadzi do lepszego odżywienia tkanki mózgowej. Można by zaryzyko:yać twierdzenie, że długotrwałe działanie nowokainy na mózg ma mu- tatis mutandJs ten sam wpływ na sprawność psychiczną co np. intensywna praca umysłowa, k óra powoduje wzmożone ukrwienie tkanki mózgowej i jej lepsze od- żywienie. Na tym polega znane zjawisko, że uczeni zachowują do później starości sprawność ułmysłową, podczas gdy bezczynność umysłowa prowadzi do otępienia. Dla poparcia takiego sposobu wyjaśnienia mechanizmu “odmładzającego” działania nowokainy warto sięgnąć do argumentów, zaczerpniętych z zupełnie innej dziedziny. Mianowicie Brokmań i Bujko (1955) wstrzykiwali dzieciom chorym na gruźlicze zapa- lenie opony mózgu, dzieciom nieprzytomnym znajdującym się w ciężkim stanie, po 10 ml roztworu nowokainy dożylnie i uzyskiwali w 2-3 min. później zdumie- wające przejaśnienia się ich świadomości, z możliwością nawiązania z dziećmi dobrej łączności intelektualnej i uczuciowej, po czym po 10-15 min. dzieci zapadały napo- w ót w stan soporu. Jeszcze w r. 1946 autorzy francuscy usuwali na przeciąg 45 min. ślepotę na tle rzucawki porodowej za pomocą dożylnych wstrzykiwań nowokainy. Nowokaina wozszerzając naczynia mózgowe znosi stan kurczowy tętniczek, wywołany działaniem czynnika infekcyjno-toksycznego. Dzięki temu tkanka mózgowa doznaje lepszego uknwienia, Wpływ “odmładzający” na tkanki ustroju przypisać trzeba ta- kiemuż działaniu na ośrodki wegetatywne międzymózgowia. Obecnie pracuje się nad wynalezieniem sposobu wstrzykiwania nowokainy w postaci depot, tak aby lek ten nie jednorazowo w dużej ilości, lecz w ciągu długiego czasu w mniejszych ilościach mógł się w stroju odszczepiać i działać. Można będzie w ten sposób przeciwdziałać zapobtegawczo uwiądowi starczemu, włącznie z otępieniem starczym i miażdżycowym. W tej chwili jeszcze nie marzy się o niczym więcej, jak tylko o przedłużaniu czło- wiekowi żytia przez przedłużanie mu okresu senium. Długowieczność będzie dla człowieka szczęściem dopiero wtedy, gdy zdołamy przedłużyć okres młodości, odsu- wając zgrzy iały wiek daleko ku setce. [przypisy: , olej lniany, foteliki dla dzieci, bielizna damska sklep internetowy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olej lniany’

Leczenie zapobiegawcze uwiadu starczego wzbogacilo

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

f. Objawy zależne od umiejscowienia. Objawy wypadnięcia czynności płatów czołowych, czyli tzw. zespół czołowy, omówiliśmy zasadniczo wśród zaburzeń pourazowych. Znaczenie dla psychiatrii ma również uszko- dzenie prawej okolicy skroniowej. Anastasopoulos (1959) opisał przypadki guza Lej okolicy, przebiegające z zaburzeniami snu, łaknienia, popędu płciowego; nastroju, poczucia upływającego czasu i cyklu miesięcznego. Sądzi się, że płaty skroniowe poprzez podwzgórze regulują działalność ośrodków snu i czuwa-• nia. Obustronne uszkodzenie płatów skroniowych powoduje wzmożenie łak- nienia aż do żarłoczności. Przy uszkodzeniu prawostronnym występuje objaw niepohamowanej gadatliwości, bez cech stanu maniakalnego. Ma to być wy- razem odhamowania ośrodków mowy lewej półkuli. Chorzy gadają nie zwra- cając uwagi na rozmówcę, przy czym widać wzmożoną gestykulację i ruchli- wość kończyny górnej prawej, podczas gdy przy uszkodzeniu lewego płata, ciemieniowego stwierdza się raczej ograniczenie ruchliwości prawej kończyny. Trzeba tu zresztą przypomnieć objaw odhamowania mowy, opisany przez Kret– schmera przy uszkodzeniu płatów czołowych. Z przykładów tych widać, jak ostrożnie można wysnuwać wnioski lokalizacyjne przy stwierdzeniu tych czy owych objawów psychicznych. g. Nawarstwienia epigenetyczne bywają, jak zwykle, rozno- rodne. Wikłają one obraz kliniczny, a czasem pokrywają podstawowe schorze- nia organiczne. W piśmiennictwie rozpowszechnione jest wiązanie takiego czy innego zespołu psychotycznego z umiejscowieniem guza. Tak np. twierdzi się, że lewostronne guzy płata skroniowego prowadzić mają do tzw. dreamy states (które są napadami psychosensorycznymi) albo, że guzy pewnych okolic dają “niezwykłe” zaburzenia psychiczne traktowane jako objaw lokalizacyjny. Przy bliższym zapoznaniu się z owymi niezwykłymi objawami ogniskowymi łatwo się przekonać, że chodzi tu o majaczenie. Twierdzenia te są błędne. Ostre zes- poły psychotyczne w rodzaju zamroczenia lub majaczenia mogą wystąpić na podłożu każdego schorzenia ogólnego upośledzającego calość mózgu. Nie są one w duchu Virchowa-Kleista związane z jakimś umiejscowieniem. [przypisy: , indywidualne kalendarze trójdzielne, olej lniany, tusz do rzęs ]

Comments Off

« Previous Entries