Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘olejek arganowy do włosów’

a. Objawy neurasteniczno-hipohondryczne bywaja naj-

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

a. Objawy neurasteniczno-hipohondryczne bywają naj- wcześniejszym zwiastunem rozwijającego się cierpienia. Przeważnie, niestety, dochodzimy po niewczasie do wniosku, że długotrwałe skargi podmiotowe cho- rego, poprzedzające wystąpienie wyraźnych już objawów guza mózgu, były tym, co określa się mianem stadium neurasthenicum tumoris cerebri. W okre- sie skarg neurasteniczno-hipochondrycznych rzadko przychodzi lekarzowi na myśl, że może tu chodzić o zapowiedź tak poważnej sprawy mózgowej. Skargi te wyglądają banalnie. Chory skarży się na bóle głowy o typie opisanym po- wyżej, na uczucie zmęczenia, zanik energii życiowej i radości życia, zdenerwo- wanie i przygnębienie, niechęć do pracy, ospałość, czasem stany lękowe i bez- senność. Ma on silne poczucie choroby i wyolbrzymia najlżejsze dolegliwości. Wśród powodzi skarg hipochondrycznych łatwo przeoczyć objawy istotne. Je- żeli dokładnie zbieramy wywiad, to uderza nas brak uchwytnych przyczyn dolegliwości chorego, Skarży się on na uczucie znużenia, lecz o przepracowa- niu nie może być mowy. Skarży się na zdenerwowanie, lecz ani środowisko rodzinne, ani warunki pracy i życia nie dają mu. do tego powodu. Mimo troskli- wego leczenia objawy te wzmagają się stopniowo i właśnie ten postępujący charakter sprawy powinien nasuwać podejrzenie poważnej sprawy organicz- nej mózgu. b. Ilościowe zaburzenia świadomosci zdają się być jednym z naczelnych objawów guza mózgu, towarzyszących sprawie od początku do końca, Już w okresie zwiastunów neurastenicznych chory skarży się na ospałość. Z biegiem czasu otoczenie widzi coraz wyraźniej senność chorego (sorn- nolentia). Senność chorego podlega wahaniom, i to równolegle do innych obja- wów. Gdy bóle głowy są silniejsze i gdy występują nudności lub wymioty, senność chorego wyraźnie się potęguje. W pewne dni, gdy samopoczucie cho- rego poprawia się, staje się on mniej ospały. Ale nawet w te lepsze dni próg pobudliwości zdaje się. podwyższać. Przy badaniu musimy choremu pytania i zlecenia głośno powtarzać, aby je wreszcie zrozumiał i dobrze wykonał. Uwaga i pojmowanie są wyraźnie zakłócone. Zdolność zapamiętywania jest obniżona. Chorzy nużą się łatwo. W tym okresie krzywa Kraepelina może już niedwuz- nacznie przemawiać za procesem organicznym. Chory śpi dużo, także w dzień. Tak mówią jego najbliżsi, on sam skarżyć się może przy tym na bezsenność. Zarówno mowa, jak i ruchy ulegają spowolnieniu. Przy rozwiniętym guzie mózgu ospałość przechodzi w półśpiączkę (sopor), a wreszcie w śpiączkę (coma). [przypisy: , olejek arganowy do włosów, prawo medyczne, wkładki sfp ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek arganowy do włosów’

a. Objawy neurasteniczno-hipohondryczne bywaja naj-

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dla poprawy stanu odżywienia polecono również leczenie insuliną, która ma polepszać łaknienie i zmniejszać kaszel, poty nocne i inne objawy toksyczne oraz zwiększać wagę ciała. Wzrost wagi ciała spostrzega się głównie w pierwszym tygodniu leczenia, zależnie przede wszystkim od zatrzymania w ustroju wody, po części zaś od po- prawy przyswajania węglowodanów. Działanie to jednak znika, pomimo dalszego stosowania insuliriy, już w 2-4 tygodniu. Nieraz na początku leczenia insuliną spostrzega się wzrost ogólnej ciepłoty ciała o 0,3-0,5°, który po 8-15 dniach stopniowo ustępuje, tak iż ogólna ciepłota ciała powraca do poziomu okresu przedinsulinowego. Leczenie insuliną nie wstrzymuje dalszego rozwoju choroby w posuniętych okresach suchot płuc, natomiast może być pomocne w okresie początkowym, nigdy jednak nie może zastąpić leczenia higieniczno-dietetycznego ani odprężającego, a zatem nie powinno go opóźniać. Bóle w klatce piersiowej usuwa się okładami ogrzewającymi pod ceratką, pędzlowaniem jodyną, maściami drażniącymi, np. 1,5-3% we- ratrynową, 310 terpentynową, kodeiną w dawce 0,01- 0,015, cibalginą po 30 kropli na dawkę lub po jednym kołaczku a 0,25, antypiryną lub piramidonem po 0,3 i innymi lekami przeciwbólowymi. Kaszel nieraz można złagodzić prostymi środkami higienicznymi, np. należytym przewietrzaniem mieszkania, umieszczeniem chorego w równomiernie ogrzanym łóżku, usunięciem kurzu, zakazem palenia, prowadzenia długich rozmów itd. Kaszel silniejszy może wymagać sto- sowania leków farmaceutycznych według zasad, które szczegółowo omó- wiłem w rozdziale o leczeniu nieżytu oskrzeli Przetworów jodowych podawać nie należy, ponieważ jod zaostrza sprawę gruźliczą. Kreozot i jego przetwory, polecane przez długi czas jako leki swoiste w gruźlicy płuc, obecnie nie odgrywają już dawnej roli w lecze- niu tej choroby. [więcej w: , implanty zębów, Studnie głębinowe, olejek arganowy do włosów ]

Comments Off