Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘olejek arganowy’

Material polski, zebrany przeze mnie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Materiał polski, zebrany przeze mnie do 1 maja 1927 r. z wyłączeniem przypadków wątpliwych co do rozpoznania gruźlicy płuc, stwierdza, źe na 285 przypadków lecze, nia złotem uzyskano poprawę w 61% (174 przypadki), natomiast pozostało bez zmiany lub uległo pogorszeniu 39 % (111 przypadków), w tym zmarło w czasie leczenia lub. wkrótce – 13% (37 przypadków). Paweł Ma.rtyszewski stosując przeważnie alochryzynę uzyskał na 219 przypadków, leczonych złotem w warunkach sanato- ryjnych, poprawę w 25,1 % (55 przypadków), na 33 przypadki, leczone metodą od- prężającą płuco i złotem, w 33,3% (11 przypadków), natomiast na 309, leczonych metodą odpręźającą, w 29% (90 przypadków) i na 815, leczonych samą tylko me- todą higieniczno-klimatyczną, w 9,1 % (66 przypadków). W materiale polskim, zebra- nym przez Romana Renckiego za okres czasu do roku 1932, odsetek stałej poprawy nie przekracza 37 %. L. Bel”na?d, gorący zwolennik leczenia złotem, uzyskał na 727 przypadków, spostrzeganych długo, poprawę w 606% (441 przypadków) i w po- zostałych polepszenia nie było. Z przetworów złota w Polsce stosuje się przeważnie sanochryzynę. Sanochryzynę stosuje się dożylnie, przy czym zwraca się uwagę, by lek nie dostał się poza żyłę, gdyż to wywołuje pieczenie, bolesne obrzmienie lub zbity naciek, czasami nawet zgorzel. Wstrzy- kiwanie tych przetworów domięśniowo jest bardzo bolesne. Alochryzynę wstrzykuje się domięśniowo. Miochryzynę także domię- śniowo w 570 zawiesinie oleistej. Rozpoczyna się od dawek małych, mia- nowicie od 0,025-0,05 gramów, ił u dzieci nawet, od 0,01 i wstrzykuje się w odstępach co najmniej tygodniowych. Dawkę zasadniczo stale się zwiększa, chyba że był duży odczyn, który nakazuje powtórzyć dawkę poprzednią. Podczas leczenia dozoruje się ustawicznie wagę ciała chorego, mocz, ogólną ciepłotę ciała, stan podmiotowy i stan narządów wewnę- trznych. Brak w okresie leczenia wzrostu wagi ciała, zwłaszcza zaś stały jej spadek, ustawiczny brak poprawy podmiotowego stanu chorego, poja- wienie się uporczywej biegunki powinny być wskazówką dla zaprze- stania dalszego leczenia złotem, mimo nawet pewnej poprawy w str.rue chorego. [hasła pokrewne: , proktolog, olejek arganowy, korekcja wzroku ]

Comments Off