Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘ortopedia’

Wyniki dwóch badań przesiewowych w teście przesiewowym na płuco AD 4

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

W grupie radiologicznej 133 uczestników otrzymało diagnozę raka płuca w T1: 65 z 1482 uczestników z pozytywnymi wynikami badań przesiewowych, 44 z 22 607 uczestników z negatywnymi wynikami badań przesiewowych, 21 z 2321 uczestników, którzy nie byli badani, oraz 3 z 322 niekwalifikujących się uczestników z raka płuc, które zostały zdiagnozowane podczas roku badań przesiewowych T1. Czułość niskiej dawki CT wynosiła 94,4% (przedział ufności 95% [CI], 90,8 do 97,6), swoistość wynosiła 72,6% (95% CI, 72,0 do 73,1), dodatnia wartość predykcyjna wynosiła 2,4% (95% CI 2,1 do 2,8), a wartość predykcyjna wyniku ujemnego wynosiła 99,9% (95% CI, 99,9 do 100,0) (tabela S1 w dodatkowym dodatku). Czułość radiografii wynosiła 59,6% (95% CI, 50,0 do 69,0), swoistość wynosiła 94,1% (95% CI, 93,8 do 94,4), dodatnia wartość predykcyjna wyniosła 4,4% (95% CI, 3,3 do 5,5), oraz wartość predykcyjna wyniku ujemnego wynosiła 99,8% (95% CI, 99,7 do 99,9). Na skriningu T2 99,9% kwalifikujących się uczestników w grupie z niskimi dawkami CT (24 102 ze 25 942) i 89,4% kwalifikujących się uczestników grupy radiologicznej (23 346 z 26 110) poddano badaniom przesiewowym (rysunek 1B i tabela 1). Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘ortopedia’

Wyniki dwóch badań przesiewowych w teście przesiewowym na płuco AD 4

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Immunofenotypowanie aspiratu szpiku kostnego i krwi obwodowej za pomocą cytometrii przepływowej pozwoliło zidentyfikować populację monocytów charakteryzującą się ekspresją CD14, CD13, CD33 i HLA-DR, z nieprawidłową ekspresją CD56 i CD2 (ryc. w Dodatku uzupełniającym, dostępna z pełnym tekstem tego artykułu na). Razem, kliniczne i hematopatologiczne wyniki były diagnostyczne dla przewlekłej białaczki mielomonocytowej. Analiza kariotypowa i fluorescencyjna hybrydyzacja in situ nie wykazały żadnych nieprawidłowości cytogenetycznych. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘ortopedia’

Wyniki dwóch badań przesiewowych w teście przesiewowym na płuco AD 4

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Zacienione obszary oznaczają okresy leczenia wemurafenibem (Vem), podawane w dawkach 960 mg lub 720 mg dwa razy na dobę. Dysplazja szpiku występuje w rozmazie krwi obwodowej i aspiracie szpiku kostnego (panel B, strzałki). Wypustki na panelu B pokazują próbkę biopsji i aspirują przy większym powiększeniu. Skany tomografii komputerowej (CT) pokazują odpowiedź przerzutowego czerniaka po leczeniu wemurafenibem po 8 i 16 tygodniach (panel C). Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘ortopedia’

Wyniki dwóch badań przesiewowych w teście przesiewowym na płuco AD 4

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Wemurafenib, selektywny inhibitor RAF, przedłuża przeżycie u pacjentów z czerniakiem BRAF V600E. Wemurafenib hamuje sygnalizację ERK w zmutowanych komórkach BRAF V600E, ale aktywuje sygnalizację ERK w komórkach dzikiego typu BRAF. Ta paradoksalna aktywacja sygnalizacji ERK jest mechaniczną podstawą do opracowania raków płaskonabłonkowych z mutacją RAS u pacjentów leczonych inhibitorami RAF. Zgłaszamy przyspieszony wzrost wcześniej nieoczekiwanej białaczki z mutacją RAS u pacjenta z czerniakiem, który otrzymywał wemurafenib. Read the rest of this entry »

No Comments »

« Previous Entries