Dobra ortopedia i rehabilitacja
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘rehabilitacja kregoslupa’

Widząc w ciemności cd

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Hydranty przeciwpożarowe zapewniały wodę, miejskie projekty mieszkaniowe były dziesiątkowane, bezdomni byli niewidzialni, zapomniani byli jeńcy Rikers. Mój ostatni obraz kilka dni później, gdy jechałem zimowym przedświtu wzdłuż pustych ulic przez smołowaty Dolny Manhattan w stronę Tunelu Lincolna, było setek samochodów wijących się wokół Lorimer Street w północnym Brooklynie zmierzających do jednego z niewielu otwartych gazów stacje. W środku bloku zatrzymały się dwa samochody policyjne – szybki powrót do momentu OPEC z lat siedemdziesiątych.
W Bellevue został jeden pacjent. Po zawale mięśnia sercowego urządzenie wspomagające pracę komorową – zasilane baterią z działającym generatorem zapasowym, opiekującym się Gwardią Narodową – utrzymywało go przy życiu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘rehabilitacja kregoslupa’

Widząc w ciemności cd

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Moc poszła, windy napełniły się wodą, jeden generator za drugim zawiódł. Strażacy, ratownicy medyczni i policjanci pomagali personelowi szpitala w chodzeniu, noszeniu i przesuwaniu pacjentów przez zaciemnione klatki schodowe na twardych plastikowych tablicach do czekających taksówek, samochodów i ambulansów. Personel zorganizował brygady kubełkowe, aby pobierać wodę na piętra pacjenta i paliwa do generatorów. Pacjenci szpitala miejskiego borykają się z wielorakimi czynnikami ryzyka społecznego w ich codziennym życiu: niestabilnością ekonomiczną, ograniczonymi społecznymi wsparciem, marginalnymi szkołami i mieszkalnictwem, kwestiami językowymi i prawnymi, członkiem rodziny w systemie sprawiedliwości kryminalnej, niedocenianą i warunki fizyczne, wysokie bezrobocie. A faktem jest, że wielowartościowa klasa średnia w wyborach stopniowo wkraczała w niebieską strefę A, ponieważ jej ochronne mokradła uległy erozji, podobnie jak skaliste bariery wokół Manhattanu, zagrożone teraz przez wciągającą wodę. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘rehabilitacja kregoslupa’

Widząc w ciemności cd

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Oznaczanie krwi jako leku nie powinno wprowadzać sprzedaży krwi i płatności od dawców w krajach, w których ich nie ma ani przyspieszyć komercjalizacji krwi w krajach, w których się znajdują. Wręcz przeciwnie, umieszczenie w dokumencie sponsorowanym przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) powinno podkreślać celowość dobrowolnego, nieodpłatnego oddawania krwi oraz status organizacji charytatywnych nienastawionych na zysk – polityki, które WHO popiera i które zostały ponownie zaakcentowane w 2011 r. Rezolucja Światowego Zgromadzenia Zdrowia. Zasady te można również ustanowić w danym kraju za pomocą prawodawstwa lub polityki i można je osiągnąć w środowisku produkcji biolo- gicznej. Dodatkowe obawy dotyczą tego, że leczenie krwią jako lekiem może zwiększać koszty i zakłócać działanie systemów krwi, które wykształciły się poza nadzorem ministerstw zdrowia i innych agencji regulacyjnych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘rehabilitacja kregoslupa’

Widząc w ciemności cd

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) każdego roku na całym świecie zbieranych jest około 92 milionów jednostek krwi. Biorąc pod uwagę fakt, że transfuzje są zwykle przypisywane uratowaniu milionów istnień ludzkich, może to zaskoczyć klinicystów, którzy wiedzą, że krew i składniki krwi nie są uwzględnione na Liście modeli podstawowych leków WHO. Lista modeli, założona w 1977 r., Zawierała początkowo około 200 substancji czynnych. Miał on na celu pomóc państwom w dostępie do opłacalnych leków, które mają zasadnicze znaczenie dla zdrowia publicznego.1 Wykaz jest co 2 lata weryfikowany przez komisję ekspertów WHO. Leki są uznawane za niezbędne ze względu na ich skuteczność i bezpieczeństwo, dostępność, łatwość użycia w różnych warunkach, porównywalną opłacalność i potrzebę zdrowia publicznego. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries