Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘rehabilitacja kregoslupa’

CHOROBA ALZHEIMERA.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

CHOROBA ALZHEIMERA. Jest to choroba rzadka. Występuje zwykle w okresie przedstarczym, w wieku między 50 a 65 r. ż., wyjątkowo znacznie wcześniej. W ciągu kilku lat doprowadza do głębokiego otępienia. Etiologia nie jest wyświetlona. Oprócz starości odgrywają tu rolę jakieś inne czynniki, gdyż wyjątkowo sprawa może wystąpić nawet w wieku młodzieńczym. W wielu przypadkach zdaje się odgrywać pewną rolę dziedziczność. Pod względem anatomopatologicznym chodzi o zanik mózgu, głównie kory mózgowej. Zanik ten postępuje szybciej i bywa większy niż w otępieniu starczym, jednakże nie osiąga tych rozmiarów co w chorobie Pieka. W obrazie histopatologicznym stwierdza się to samo co w otępieniu starczym i w chorobie Picka, mianowicie płytki starcze oraz zmiany we włókienkach śródkomórkowych, ponadto stłuszczenie komórek nerwowych. Największe zmiany dotyczą kory czołowej i rogu Amona, jednakże zanik ma charakter rozlany. Simma znalazł zmiany wsteczne w komórkach zwojowych wzgórka wzrokowego, mianowicie w następujących jego częściach: nuczeus mediodorsalis, pulvinar i jądra boczne. Zmian tych nie spotyka się w otępieniu starczym. Obraz kliniczny. Z początku chory ma pełne poczucie choroby i skarży się na osłabienie pamięci, zmniejszenie wydajności pracy i apatię. Spostrzeżenia te niepokoją go, lecz czuje się bezradny i prosi o pomoc. Otoczenie stwierdza zanik napędu psychoruchowego i zainteresowań. W pracy występują coraz liczniejsze niedociągnięcia, których chory nie umie wyjaśnić. Przestaje on dbać o czystość, o swój wygląd zewnętrzny, o opinię pracodawcy. Najchętniej spędza czas bezczynnie. W czytaniu i liczeniu chorzy robią grube omyłki, w piśmie ich występuje paligrafia i echografia. Zatraca się sprawność w dobrze wyuczonych czynnościach mechanicznych. W zaburzeniach mowy, podobnie jak w innych chorobach wieku starczego, góruje czynnik amnestyczny. Pojawiają się trudności w doborze słów. Zaburzenia afatyczne, apraktyczne i agnostyczne prowadzą do trudności porozumienia się z otoczeniem i do zjawisk apraktyczno- ideatoryjnych. Chorzy mają trudności już przy ubieraniu się, przy zwyczajnych czynnościach życia codziennego i niedołężnieją w szybkim tempie. Poza niewyraźną, parafatyczną mową stwierdza się często logoklonię, tj. rytmiczne powtarzanie końcowych zgłosek. Objawy te zależą od faktu, że największym uszkodzeniom ulega kora w okolicach ośrodków mowy. [patrz też: rehabilitacja kręgosłupa, rehabilitacja neurologiczna, rehabilitacja niemowląt ]

Comments Off

Posts Tagged ‘rehabilitacja kregoslupa’

CHOROBA ALZHEIMERA.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zapobieganie i leczenie zaburzeń psychicznych na tle starzenia się i starości nie jest zadaniem wdzięcznym. Starość jest początkiem śmierci, a contra vim mortis non est remedium in hortis. Prowadzona przez uczonych całego świata walka o przedłużenie człowiekowi życia, jest równocześnie psychiatryczną akcją zapobiegawczą. Podobnie leczenie miażdżycy tętnic mózgu polega na tym samym co leczenie miażdżycy ogólnej. Dodać tu można, że umiarkowana praca fizyczna jest zapobiegawczo i leczniczo korzystna, praca umysłowa zaś wprost konieczna. Chory powinien jak najdłużej oddawać się swoim zwykłym zajęciom zawodowym. Bezczynność prowadzi do rychłego upadku władz umysłowych. Wskazany jest umiarkowany i regularny tryb życia. Unikać trzeba wszystkiego, co obciąża krążenie lub wzmaga ukrwienie mózgu, a więc obowiązuje bezwzględny zakaz napojów wyskokowych, gwałtownych wzruszeń, przesady w jedzeniu i piciu, wyczerpujących kuracji kąpieliskowych itd. Do ogólnego uspokojenia nadaje się najlepiej psychoterapia prowadzona przez doświadczonego lekarza, do którego chory ma zaufanie. Małe dawki jodu lub analogiczne sposoby leczenia mają między innymi znaczenie psycholecznicze. To samo dotyczy leczenia i zapobiegania otępieniu starczemu. Tutaj w jeszcze wyższym stopniu obowiązuje zasada pozostawienia starcowi jak najdłużej jego pracy zawodowej. Nawet w daleko posuniętym otępieniu może starzec wykonywać bardzo dobrze czynności zawodowe, do których od wielu lat przywykł. Wytrącenie go z tych zajęć grozi katastrofą życia psychicznego. Czy w domu, czy w zakładzie wystrzegać się trzeba trzymania starców w łóżku. Pomijając przeciwwskazania internistyczne i chirurgiczne (przykurcze), wskazać trzeba na niebezpieczeństwo przyspieszonego otępienia. Zanieczyszczanie się bywa również następstwem zbyt długiego pobytu w łóżku. Przy uspokajaniu podnieceń pamiętać trzeba, że starcy źle znoszą leki: wystarczy pół lub nawet ćwierć dawki. [przypisy: rehabilitacja dzieci, rehabilitacja dzieci z autyzmem, rehabilitacja kregoslupa ]

Comments Off

« Previous Entries