Dobra ortopedia i rehabilitacja
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘rehabilitacja uraz mózgu’

Odporność na katastrofy i ludzie potrzebujący funkcji

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Kiedy huragan Sandy uderzył w październiku w północno-wschodnie i środkowoatlantyckie stany, wykorzeniając drzewa i powodując masowe powodzie, co najmniej trzy duże szpitale zostały zmuszone do ewakuacji po tym, jak awaryjne generatory zawiodły. Gubernatorzy 10 stanów zgłosili awarie i poprosili o pomoc federalną. Podobnie jak w super derecho, który 4 miesiące wcześniej przetoczył się przez środkowy zachód i środkowy Atlantyk, miliony mieszkańców pozostało bez władzy. Niepokojącą konsekwencją tych burz było ich wpływ na mieszkańców o potrzebach funkcjonalnych – tych, którzy są uzależnieni od opieki domowej, osobistych opiekunów lub elektrycznych technologii medycznych. Niektórzy mieszkańcy są uzależnieni od sieci elektrycznej do chłodzenia krytycznych leków lub do zasilania ratującego sprzęt medyczny. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘rehabilitacja uraz mózgu’

Odporność na katastrofy i ludzie potrzebujący funkcji

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Uważamy, że gdyby istniały wszystkie te zabezpieczenia, rewizja polityki leków do wstrzykiwania Medicare w celu umożliwienia samodzielnego podawania pacjentowi zmniejszyłaby koszty i poprawiła samopoczucie pacjentów, sytuację społeczno-ekonomiczną i przestrzeganie zasad leczenia bez uszczerbku dla bezpieczeństwa pacjentów. Finansowanie i ujawnianie informacji
Formularze ujawnień dostarczone przez autorów są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Author Affiliations
Z departamentów Critical Care (JSF), Experimental Therapeutics (LZ) i białaczki (JC, HK), MD Anderson Cancer Center, Houston.

Materiał uzupełniający
Referencje (5)
1. Sprawozdanie roczne z 2012 r. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘rehabilitacja uraz mózgu’

Odporność na katastrofy i ludzie potrzebujący funkcji

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Oznaczanie krwi jako leku nie powinno wprowadzać sprzedaży krwi i płatności od dawców w krajach, w których ich nie ma ani przyspieszyć komercjalizacji krwi w krajach, w których się znajdują. Wręcz przeciwnie, umieszczenie w dokumencie sponsorowanym przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) powinno podkreślać celowość dobrowolnego, nieodpłatnego oddawania krwi oraz status organizacji charytatywnych nienastawionych na zysk – polityki, które WHO popiera i które zostały ponownie zaakcentowane w 2011 r. Rezolucja Światowego Zgromadzenia Zdrowia. Zasady te można również ustanowić w danym kraju za pomocą prawodawstwa lub polityki i można je osiągnąć w środowisku produkcji biolo- gicznej. Dodatkowe obawy dotyczą tego, że leczenie krwią jako lekiem może zwiększać koszty i zakłócać działanie systemów krwi, które wykształciły się poza nadzorem ministerstw zdrowia i innych agencji regulacyjnych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘rehabilitacja uraz mózgu’

Odporność na katastrofy i ludzie potrzebujący funkcji

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

On jest pierwszym pacjentem tego dnia: przyjęty z dnia na dzień, dziś rano planuje operację. Czy chcesz go złapać przed czy po. Pyta mieszkaniec. Czy jest coś, co musimy dla niego zrobić od razu. Mówię. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries