Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘sklep rehabilitacyjny’

Leczenie złotem.

Posted in Uncategorized  by admin
February 15th, 2018

Chorzy znoszą przetwory złota lepiej, jeżeli leczenie to kojarzy się ze stosowaniem przetworów wątroby. Toteż w przypadkach nietolerancji na złoto poleca się, oprócz przerwania leczenia złotem; opoterapię wątrobną. Niektórzy polecają wstrzykiwać. złoto w 5-10 ml 5ro roztworu glukonianu sodowego (natrium gluconatum) lub wapniowego (calcium glueonatum), które zwiększają tolerancję ustroju na złoto. L. Bernard wstrzykuje glukonian wapniowy także w przerwach między wstrzykiwaniami złota. Przy takim leczeniu nie spostrzegał on już więcej poważnych powikłań w postaci ciężkiego uszkodzenia nerek, jelit, krwi i skóry a tylko zmiany skórne, na błonach śluzowych i ze strony jelit, które szybko ustępowały. Stanisław Tuszewski dla zapobieżenia powikłaniom wstrzykuje złoto w 150-200 ml 25ro glukozy, Anastazy Landau – w 10 ml 5% glukozy. Poleca się także wstrzykiwania dożylne złota w 20 % roztworze podsiarczynu sodowego (natrium subsulfurolum) lub 10% roztworu podsiarczanu magnezowego (magnesium subsulfurosum). Kwas askorbinowy (witamina C) łagodzi i usuwa objawy nietolerancji na złoto i dlatego też może być pomocny w przeprowadzaniu leczenia złotem. Ze względu na możliwość powikłań ze strony jamy ustnej przed rozpoczęciem leczenia złotem doprowadza się ją do porządku a w czasie leczenia starannie pielęgnuje. W razie powstania objawów zatrucia solami złota stosuje się obecnie domięśniowo BAL w dawkach 1-2 ml 10ro zawiesiny oleistej co 4-6 godzin. Pomimo licznych głosów, polecających leczenie złotem w gruźlicy płuc, krytyczne rozejrzenie się w obfitym już materiale polskim i obcym doprowadza do wniosku, że przesadne nadzieje, pokładane w leczeniu gruźlicy płuc złotem, zawiodły. Nie ulega żadnej wątpliwości, że metoda ta ustępuje miejsca metodzie higieniczno-dietetycznej i zapadowo-odprężającej, nie powinna więc w żadnym razie opóźniać ich zastosowania. Prócz tego, zapatrywania na wartość leczniczą metody złotowej nie są zgodne. Podkreśla się konieczność bardzo ostrożnego oceniania osiąganych wyników, gdyż poprawa może zależeć od polepszenia bytu i odżywiania chorych w związku z ich umieszczeniem- w klinikach, szpitalach i sanatoriach. Wiadomo także, że ostre postaci gruźlicy oraz ostre nacieki dookoła ognisk gruźliczych mogą poprawiać się – wybitnie samorzutnie ze zmniejszeniem się zatrucia ustroju i cofaniem się objawów opukowych i osłuchowych, co niesłusznie może być przypisane działaniu przetworów złota. Prócz tego, obraz kliniczny ostrego gruźliczego zapalenia płuc oraz ostrej rozsianej gruźlicy prosówkowej płuc może być wywołany przez ostre nieżytowe zapalenie płuc na tle grypy. Byłoby błędem z takich przypadków wnosić o skuteczności przetworów złota w ostrej gruźlicy, w której złoto najbardziej się poleca. Wprowadzenie do lecznictwa w gruźlicy płuc streptomycyny prawie zupełnie wyrugowało leczenie złotem. [hasła pokrewne: osocze bogatopłytkowe w ortopedii, wkładki ortopedyczne, sklep rehabilitacyjny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘sklep rehabilitacyjny’

Leczenie złotem.

Posted in Uncategorized  by admin
February 15th, 2018

Leczenie przetworami miedzi. Jako metodę chemoterapeutyczną polecono w gruźlicy płuc także leczenie przetworami miedzi. W Polsce usilnie ją propaguje Zdzisław Michalski. Ostatnio poleca on w tym celu dwa przetwory miedzi: glikokolan miedzi i CUx (cup rum 10). Glikokolan miedzi stosuje Michalski w przypadkach naprawdę przewlekłych, przebiegających bez gorączki. Lek wstrzykuje się dożylnie przez długi okres czasu w postaci 0,5% roztworu w dawce 5 ml co dzień. W przypadkach o prawie prawidłowym opadaniu krwinek można lek wstrzykiwać co drugi dzień, lecz wtenczas w dawce 10 ml za każdym razem. Chorych nie gorączkujących z wysokim odczynem Biernackiego (80-90 mm po pierwszej godzinie) można także leczyć glikokolanem miedzi, lecz jedynie wtenczas, jeżeli opadanie krwinek w czasie leczenia ma wyraźną skłonność do zwalniania się. Wzrost przyśpieszenia opadania krwinek nakazuje bezwzględne odstawienie glikokolanu miedziowego, gdyż w przeciwnym razie sprawa gruźlicza ulega zaostrzeniu. W przeciwieństwie do glikokolanu miedziowego, dla CUx podaje Michalski następujące wskazania: 1. wszystkie przypadki gruźlicy płuc ostre, wysoko gorączkujące z wysokim opadaniem, być może nawet ostre okresy gruźlicy prosówkowej płuc i opon w najpierwszych dniach choroby; 2. wszystkie przypadki gruźlicy płuc, w których pod wpływem wstrzykiwań glikokolanu miedzi przyśpiesza się opadanie krwinek; 3. okresy zaostrzenia gruźlicy płuc oraz przypadki gruźlicy płuc wysiękowej przebiegające z wysoką gorączką i ze znacznym przyśpieszeniem opadania krwinek. Praktycznie zatem biorąc mniej więcej w 60% gruźlicy płuc przykuwającej chorego wskutek gorączki do łoża wskazane jest leczenie przetworem CUx, pozostałe zaś 40% naprawdę przewlekłej gruźlicy nadają się do leczenia glikokolanem miedziowym, który Michalski zastępuje przez CUx w okresach zaostrzenia choroby. Co się tyczy dawkowania CUx, to gdy chodzi o obniżenie przyspieszonego opadania krwinek, poleca Michalski dożylne wstrzykiwanie co dzień 5 ml, natomiast dla zwalczania wysokiej gorączki – co dzień lub co drugi dzień 10 ml. Metoda, propagowana przez Michalskiego, nie znalazła dotychczas uznania. [hasła pokrewne: osocze bogatopłytkowe w ortopedii, wkładki ortopedyczne, sklep rehabilitacyjny ]

Comments Off

« Previous Entries