Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘wkładki ortopedyczne’

Inhibitor nukleotydowej polimerazy Sofosbuwir z rybawiryną w zapaleniu wątroby typu C

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Standardowym leczeniem w przypadku zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) jest interferon, który jest podawany podskórnie i może powodować kłopotliwe działania niepożądane. Oceniliśmy sofosbuwir, doustny inhibitor nukleotydowy polimerazy HCV, w schematach leczenia oszczędzających interferon i bez interferonu w leczeniu zakażenia HCV. Metody
Udostępniliśmy otwarte leczenie ośmiu grupom pacjentów. W sumie 40 wcześniej nieleczonych pacjentów z zakażeniem HCV genotypem 2 lub 3 zostało losowo przydzielonych do czterech grup; wszystkie cztery grupy otrzymywały sofosbuwir (w dawce 400 mg raz na dobę) oraz rybawirynę przez 12 tygodni. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘wkładki ortopedyczne’

Inhibitor nukleotydowej polimerazy Sofosbuwir z rybawiryną w zapaleniu wątroby typu C

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Chorzy znoszą przetwory złota lepiej, jeżeli leczenie to kojarzy się ze stosowaniem przetworów wątroby. Toteż w przypadkach nietolerancji na złoto poleca się, oprócz przerwania leczenia złotem; opoterapię wątrobną. Niektórzy polecają wstrzykiwać. złoto w 5-10 ml 5ro roztworu glukonianu sodowego (natrium gluconatum) lub wapniowego (calcium glueonatum), które zwiększają tolerancję ustroju na złoto. L. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘wkładki ortopedyczne’

Inhibitor nukleotydowej polimerazy Sofosbuwir z rybawiryną w zapaleniu wątroby typu C

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Leczenie przetworami miedzi. Jako metodę chemoterapeutyczną polecono w gruźlicy płuc także leczenie przetworami miedzi. W Polsce usilnie ją propaguje Zdzisław Michalski. Ostatnio poleca on w tym celu dwa przetwory miedzi: glikokolan miedzi i CUx (cup rum 10). Glikokolan miedzi stosuje Michalski w przypadkach naprawdę przewlekłych, przebiegających bez gorączki. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘wkładki ortopedyczne’

Inhibitor nukleotydowej polimerazy Sofosbuwir z rybawiryną w zapaleniu wątroby typu C

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Leczenie antybiotykami. W lecznictwie gruźlicy płuc pokłada się duże nadzieje na środki, zwane antybiotykami. Przez to miano rozumie się związki chemiczne, wytwarzane przez bakterie, grzyby, pleśnie, porosty i nawet wyższe rośliny a działające w sposób swoisty na pewne gatunki bakterii bakteriobójczo lub bakteriostatycznie. Do takich środków, stosowanych w lecznictwie gruźlicy płuc, należą streptomycyna i kwas paraaminosalicylowy.
Streptomycyna w leczeniu gruźlicy płuc. Streptomycyna jest wytworem przemiany materii grzybka Actinomyces griseus. Read the rest of this entry »

No Comments »

« Previous Entries