Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘wkładki sfp’

a. Objawy neurasteniczno-hipohondryczne bywaja naj-

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

a. Objawy neurasteniczno-hipohondryczne bywają naj- wcześniejszym zwiastunem rozwijającego się cierpienia. Przeważnie, niestety, dochodzimy po niewczasie do wniosku, że długotrwałe skargi podmiotowe cho- rego, poprzedzające wystąpienie wyraźnych już objawów guza mózgu, były tym, co określa się mianem stadium neurasthenicum tumoris cerebri. W okre- sie skarg neurasteniczno-hipochondrycznych rzadko przychodzi lekarzowi na myśl, że może tu chodzić o zapowiedź tak poważnej sprawy mózgowej. Skargi te wyglądają banalnie. Chory skarży się na bóle głowy o typie opisanym po- wyżej, na uczucie zmęczenia, zanik energii życiowej i radości życia, zdenerwo- wanie i przygnębienie, niechęć do pracy, ospałość, czasem stany lękowe i bez- senność. Ma on silne poczucie choroby i wyolbrzymia najlżejsze dolegliwości. Wśród powodzi skarg hipochondrycznych łatwo przeoczyć objawy istotne. Je- żeli dokładnie zbieramy wywiad, to uderza nas brak uchwytnych przyczyn dolegliwości chorego, Skarży się on na uczucie znużenia, lecz o przepracowa- niu nie może być mowy. Skarży się na zdenerwowanie, lecz ani środowisko rodzinne, ani warunki pracy i życia nie dają mu. do tego powodu. Mimo troskli- wego leczenia objawy te wzmagają się stopniowo i właśnie ten postępujący charakter sprawy powinien nasuwać podejrzenie poważnej sprawy organicz- nej mózgu. b. Ilościowe zaburzenia świadomosci zdają się być jednym z naczelnych objawów guza mózgu, towarzyszących sprawie od początku do końca, Już w okresie zwiastunów neurastenicznych chory skarży się na ospałość. Z biegiem czasu otoczenie widzi coraz wyraźniej senność chorego (sorn- nolentia). Senność chorego podlega wahaniom, i to równolegle do innych obja- wów. Gdy bóle głowy są silniejsze i gdy występują nudności lub wymioty, senność chorego wyraźnie się potęguje. W pewne dni, gdy samopoczucie cho- rego poprawia się, staje się on mniej ospały. Ale nawet w te lepsze dni próg pobudliwości zdaje się. podwyższać. Przy badaniu musimy choremu pytania i zlecenia głośno powtarzać, aby je wreszcie zrozumiał i dobrze wykonał. Uwaga i pojmowanie są wyraźnie zakłócone. Zdolność zapamiętywania jest obniżona. Chorzy nużą się łatwo. W tym okresie krzywa Kraepelina może już niedwuz- nacznie przemawiać za procesem organicznym. Chory śpi dużo, także w dzień. Tak mówią jego najbliżsi, on sam skarżyć się może przy tym na bezsenność. Zarówno mowa, jak i ruchy ulegają spowolnieniu. Przy rozwiniętym guzie mózgu ospałość przechodzi w półśpiączkę (sopor), a wreszcie w śpiączkę (coma). [przypisy: , olejek arganowy do włosów, prawo medyczne, wkładki sfp ]

Comments Off

Posts Tagged ‘wkładki sfp’

a. Objawy neurasteniczno-hipohondryczne bywaja naj-

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Leczenie jam gruźliczych w płucach sqczkowaniem ssqcym W r. 1938 polecił Monaldi leczenie jam płucnych pochodzenia gru- źliczego metodą polegającą na wprowadzeniu do jamy przez ścianę klatki piersiowej i przez miąższ płucny gumowego cewnika z następowym długo- trwałym – od kilku miesięcy do dwóch lat i dłużej – usuwaniem jej za- wartośc za pomocą przyrządu aspiracyjnego. Skuteczność metody ma zależeć: 1. od zmniejszenia zatruwania ustroju obficie znajdującymi się w ja- mie jadami gruźliczymi i wytworami rozpadu; 2. od obniżenia ciśnienia w jamie z następowym stopniowym zbliża- iniern się ich ścian i poprawą ich ukrwienia oraz od ich oczyszczania się ze .zmianą wydzieliny ropiastej w surowiczą; 3. od organicznego zarośnięcia ujścia doprowadzającego oskrzela lub doprowadzających oskrzeli. Zmniejszaniu się jamy sprzyja także ucisk, który wywiera na nią po- wietrze dostające się teraz do otaczającej ją tkanki płucnej przedtem nie- dodętej. W miarę zmniejszania się wydzieliny oraz rozmiaru jamy poprawia się ogólny stan chorego, ustępują objawy toksyczne, łagodnieje kaszel i zmniejsza się ilość plwociny a zarazem niebezpieczeństwo rozsiewania prątków w płucach poza obrębem jamy. Nieraz goją się równocześnie inne jamy gruźlicze w tym samym płucu oraz w drugim płucu. Najlepsze i naj szybsze wyniki uzyskuje się w przypadkach odosobnionych jam dużych rozdętych o ścianach cienkich i sprężystych, otoczonych stosunkowo zdrową tkanką płucną, zwłaszcza jam leżących powierzchownie, blisko przedniej ściany klatki piersiowej. Jamy głęboko usadowione mniej się nadają do leczenia sączkowaniem, ze względu na możliwość wytworzenia się długiej przetoki poprzez grubą warstwę miąższu płucnego. Sączkowanie przepro- wadza się od przodu a to dla zarezerwowania od tyłu terenu dia późniejszej operacji na klatce piersiowej, w związku z tym, że większość jam “zamkniętych” pod wpływem leczenia. sączkowaniem otwiera się z czasem ponownie. [więcej w: , klimatyzacja precyzyjna, wkładki sfp, Balsam Johnson ]

Comments Off

« Previous Entries