Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘zabiegi rehabilitacyjne’

Obraz kliniczny.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Obraz kliniczny. Choroba częściej występuje u kobiet niż u mężczyzn. Bardzo rzadko pojawia się nawet znacznie przed 45 r. ż., opisywano też bardzo późno rozpoczynające się przypadki. Czas trwania wynosi od dwóch do kilkunastu lat. Przebieg jest przewlekły. Nawet gdy sprawa jest dość daleko posunięta, niższe czynności psychiczne mogą być stosunkowo dobrze utrzymane, a więc zdolność zapamiętywania może być nie najgorsza, chory może dobrze rachować, zwłaszcza jeśli ma zawodową wprawę, może posiadać dużo wiadomości szkolnych, toteż badanie testami czasem wypada zbyt korzystnie, także uwagę chory jest zdolny skupiać należycie. W postaci czołowej uderzająco często choroba zaczyna się od objawów obniżenia uczuciowości wyższej. Uczciwy dotąd człowiek zaczyna kraść, opuszczać się w pracy, stawać się w słowach i czynach bezwstydny, zatraca poczucie taktu i dystansu, w stosunku do przełożonych okazuje bezczelność i nieposłuszeństwo, staje się leniwy i zatraca inicjatywę, rodzinę uderza jego grubiaństwo, żarłoczność, wyuzdanie płciowe. Jeżeli te pierwsze zmiany charakterologiczne nie zaprowadzą chorego do więzienia lub do szpitala psychiatrycznego, to niebawem zauważyć można postępujący zanik napędu psychoruchowego. Chory staje się małomówny (oligophasia) aż do mutyzmu, trwa godzinami w tępym bezruchu, przestaje się czymkolwiek zajmować lub wykonuje jakiekolwiek mechaniczne zajęcie, najczęściej bezproduktywne. Na pytanie odpowiada, lecz samorzutnie nie podejmuje żadnej styczności z otoczeniem. Na energiczniejsze pytania odpowiada nierozsądnym śmiechem, byle jaką odpowiedzią                “na odczepne”, czasem opryskliwie. Chory robi wrażenie znużonego, chód jego staje się ciężki, przygarbia się, przestaje dbać o siebie, wymaga ciągłego pielęgnowania i karmienia, w przeciwnym razie zginąłby. Jeżeli uda się nawiązać z nim rozmowę, to stwierdza się zanik wszelkich zainteresowań i daleko posunięte zubożenie pojęć, zwłaszcza abstrakcyjnych. Myślenie przyczynowo-logiczne, nawet przy niezłym zasobie wiadomości szkolnych, staje się dla chorego niemożliwością. Przy postaci czołowej może brakować neurologicznych zmian. Płyn        mózgowo-rdzeniowy pozostaje prawidłowy. Wczesne rozpoznanie bywa bardzo trudne. Cierpienie zaczyna się często od zwiastunów neurastenicznych nietypowych : nerwowość, bóle głowy, trudność skupienia myśli, łatwe nużenie się, bezsenność, roztargnienie, zapominalstwo, przygnębienie, czasem pewna lękliwość. Czasem już w tym okresie na pneumoencefalogramie można stwierdzić rozszerzenie komór, tudzież powietrze w przestrzeniach podpajęczynówkowych nad zanikłymi częściami kory. Postać skroniową znamionuje raczej odhamowanie mowy z gadatliwością oraz ogniskowe objawy psychiczne. Z ważniejszych zaburzeń neurologicznych zwracają tu uwagę: agramatyzm, afazja sensoryczna i parafazja, werbigeracje, palilalia, echolalia, paligrafia i echografia, echoprakcja ideomotoryczna. [patrz też: rehabilitacja uraz mózgu, rehabilitacja we Wrocławiu, zabiegi rehabilitacyjne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘zabiegi rehabilitacyjne’

Obraz kliniczny.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przy wzmożonym ciśnieniu śródczaszkowym najczęściej chodzi o bóle ranną porą, gdyż wówczas ciśnienie krwi fizjologicznie bywa najwyższe. Z biegiem czasu bóle stają się coraz regularniejsze i trwają coraz dłużej. Skargi na bóle głowy okolicy czołowej nie mają znaczenia lokalizacyjnego. Po wysiłkach fizycznych, przy napięciu tłoczni brzusznej, np. w czasie defekacji przy nachylaniu się lub przy szybkiej zmianie postawy ciała z leżącej na wyprostowaną, przy kaszlu i kichaniu, a więc wówczas gdy ciśnienie śródczaszkowe zwiększa się;-bóle głowy nasilają się. Początkowo bóle głowy bywają dość wyraźnie umiejscowione, później rozszerzają się na całą głowę. Ból bywa tak intensywny, jakby czaszka miała pęknąć. Ma on charakter ciągły, trwa ze zmiennym nasileniem cały dzień, w jego przebiegu nie ma przerw. Czasem chorzy czują się lepiej w półsiedzącym ułożeniu ciała, szczególnie przy guzach tylnej jamy czaszki. Niektórym chorym przynosi ulgę trzymanie głowy w szczególnym ułożeniu, ułatwiającym odpływ płynu, np. przy guzach okolicy ciał czworaczych, gdy głowa jest pochylona ku przodowi, a przy guzach IV komory, gdy głowa jest odgięta ku tyłowi. Czasem udaje się stwierdzić bolesność dotykową lub opukową czaszki w określonym miejscu, co może mieć znaczenie lokalizacyjne. Wobec tego, że ból głowy niekoniecznie musi być następstwem wzmożenia ciśnienia śródczaszkowego. Choróbski uważa zjawisko to raczej za objaw ogniskowy. Jednym z pierwszych objawów bywają również wymioty. Przeważnie mają one charakter “mózgowy”, tzn. powstają wskutek podrażnienia ośrodka nerwu błędnego lub samego tego nerwu. Różnią się one od wymiotów żołądkowych tym, że występują bez poprzedzających je przykrych i dłużej trwających nudności, tak iż chory może wkrótce potem znowu jeść z apetytem. Ten mózgowy charakter wymiotów nie zawsze jednak stwierdzamy. Wymioty częściej występują rano. Z kolei tarcza zastoinowa jest jedną z najpewniejszych oznak wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego, dlatego przy najlżejszym podejrzeniu guza mózgu należy obowiązkowo zbadać dno oka. Pamiętać jednak należy o tym, że powoli rosnący guz może w ciągu długiego czasu nie dawać tarczy zastoinowej. Jej nieobecność nie wyklucza więc możliwości guza. Zwłaszcza guzy płatów czołowych rzadko przebiegają z tarczą zastoinową. Jeżeli wziernikiem mamy możność śledzić rozwój tego objawu, to początkowo stwierdzamy silne wypełnienie krwią i wężykowaty przebieg żył dna oka. Przy lekkim ucisku oka widzi się dodatnie tętnienie żylne. Po kilku dniach spostrzec można szkliste wypuklenie zewnętrznego brzegu tarczy, po czym stopniowo cała tarcza nabrzmiewa na kształt grzyba wpuklającego się do wnętrza oka. Twór ten i okolica mogą krwawić. Pole widzenia zwęża się, mroczek rozszerza się. Zastoina taka może się utrzymywać miesiącami, po czym grozi stan zanikowy z obumarciem nerwu wzrokowego. Tarcza zastoinowa nabiera barwy szarej, obrzęk zmniejsza się, przy czym granice tarczy znowu występują ostrzej. Upośledzenie wzroku odwracalne jest tylko z początku, po pewnym czasie następuje trwałe oślepnięcie. [hasła pokrewne: rehabilitacja uraz mózgu, rehabilitacja we Wrocławiu, zabiegi rehabilitacyjne ]

Comments Off

« Previous Entries