Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Posts Tagged ‘zagęszczanie rzęs’

W przypadkach swiezych jam gruzlrczych

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W przypadkach świeżych jam gruźlrczych oraz w zaostrzeniu prze- wlekłej gruźlicy płuc leczenia streptomycyną nie należy przedłużać po- nad 40 dni, by nie wytworzyły się szczepy prątków oporne na strepto- mycynę. Pod wpływem leczenia streptomycyną uzyskuje się w tych przy- padkach obniżenie gorączki, zmniejszenie się ilości plwociny i liczby prątków oraz cofanie się objawów toksemii. W ten sposób stwarza się lepsze warunki do leczenia odprężająco-uciskowego klimatyczno- dietetycznego. Przeciwskazania do leczenia stanowią: 1. przewlekłe postaci gruźlicy płuc rozpadowo-serowate i włóknisto- serowate; w tych postaciach często powstaje oporność prątków gruźliczych na streptomycynę; 2. pierwotna zmiana gruźlicza; postać ta ma najczęściej przebieg ła- godny; stosowanie streptomycyny mogłoby spowodować strepto- mycynooporność prątków i przez to pozbawić możliwości leczenia streptomycyną w razie powstania w późniejszym czasie złośliwszej postaci gruźlicy; 3. lekkie postaci gruźlicy krwiopochodnej; 4. wczesny naciek o przebiegu łagodnym bez objawów rozpadu; 5. przypadki gruźlicy płuc z prątkami opornymi na streptomycynę, zwłaszcza z prątkami wymagającymi dla swego rozmnażania się streptomycyny; streptomycyna w tych przypadkach nie tylko nie wywiera dodatniego wpływu na zmiany w płucach, ale nieraz je pogarsza, gdyż szczepy prątków oporne na streptomycynę w obec- ności tego leku czasami rozmnażają się bardzo obficie; jaskrawym tego dowodem mogą służyć przypadki zserowaciałych węzłów chłon- nych szyi, które przy długotrwałym leczeniu streptomycyną przy- bierają przebieg wyżerający (fagedeniczny) nie spotykany w in- nych warunkach; 7. ropniaki opłucne gruźlicze; bezskuteczność leczenia streptomycyną zależy, prawdopodobnie od kwaśnego odczynu ropy gruźliczej. [podobne: , Bielizna nocna damska, zagęszczanie rzęs, rwa kulszowa ]

Comments Off