Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

PREZBIOFRENIA (PRESBYOPHRENIA), CZYLI STARCZY ZESPÓL

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

PREZBIOFRENIA (PRESBYOPHRENIA), CZYLI STARCZY ZESPÓŁ KORSAKOWA W mianownictwie panuje tutaj zamieszanie. Bleuler utożsamia prezbiofreriię z chorobą Alzheimera, nie widząc między tymi jednostkami innej różnicy, jak tylko wcześniejszy lub późniejszy wiek występowania. Przeważa jednak po- gląd, że prezbiofrenia jest odmianą otępienia starczego z górującym w obra- zie klinicznym zespołem Korsakowa. Stan cielesny chorego bywa tutaj sto- sunkowo dobry, chociaż nie zawsze. Ponieważ ubytki pamięciowe chory wy- pełnia konfabulacjami i czyni to z pewną swadą, odnosi się wrażenie pe nej świeżości życiowej. Wrażenie to pogłębia się dzięki zachowanej pobudliwości uczuciowej i nie naruszonej strukturze osobowości. Nastrój bywa czasem hi- pomaniakalny. W postaci tej, częściej niż w innych postaciach otępienia star- czego, zdarza się względne wzmożenie popędu płciowego ze skłonnością do czynów nie rządnych w stosunku do nieletnich. Konfabulacje mają tutaj zaz- wyczaj dość umiarkowaną treść, daleką od fantastyczności alkoholicznego zes- połu Korsakowa. Gurewicz słusznie uznaje pojęcie presbiofrenii za zbędne, a nazwę samą za nic nie mówiącą, nie znaczy ona bowiem nic więcej jak “psy- choza starcza”. Starczy zespół Korsakowa nie jest więc osobną jednostką, lecz raczej odmianą otępienia starczego. Zespół ten z biegiem czasu zaciera się w obrazie klinicznym postępującego otępienia. OTĘPIENIE MIAŻDŻYCOWE (DEMENTIA ARTERIOSCLEROTICA) Miażdżyca naczyń mózgowych nabiera znaczenia psychiatrycznego wówczas, gdy proces ten dotknie w szerokiej mierze małych naczyń mózgowych. Dzieje się to w okresie przed starczym, ale czasem zmiany te występują późno. Nad etiologią i patogenezą miażdżycy naczyń, a także nad zmianami anato- mopatologicznymi znamiennymi dla tego cierpienia, nie będziemy się tu za- trzymywali, gdyż są to rzeczy znane skądinąd. [podobne: , psycholog Kraków, prawo medyczne, dentysta Kraków ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)