Dobra ortopedia i rehabilitacja
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

PSEUDOSCLEROSIS SPASTICA SIVE MORBUS JAKOB-CREUTZFELDI.

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

PSEUDOSCLEROSIS SPASTICA SIVE MORBUS JAKOB-CREUTZFELDI. Rzadka ta choroba występuje w czwartym lub piątym dziesiątku lat. Zaczyna się od zwiastunów nerwicowych, po czym pojawiają się zaburzenia chodu i ogólny stan osłabienia. Objawy te mogą ulegać przemijającym remisjom i nagłym pogorszeniom. Wreszcie narasta drażliwość, pojawiają się stany podniecenia, aż dojdzie do ciężkiego otępienia wśród objawów piramidowych i pozapiramidowych, wyrażających się drżeniem, pogarszaniem się chodu, wzmożeniem napięcia mięśniowego, czasem napadami padaczkowymi i bólami pochodzenia wzgórzowego. Choroba trwa miesiące lub lata. Pod względem anatomopatologicznym stwierdza się w korze mózgowej, zwłaszcza w przedniej okolicy centralnej, zmiany zwyrodnieniowe z przerostem gleju. Zmiany te dotyczą również pnia mózgowego i rdzenia. Stwierdza się również zanik dróg piramidowych. Czasem choroba występuje na tle rodzinnym. W rozpoznaniu różnicowym trudności mogą nastręczać późne postacie niedorozwoju amaurotycznego, które wykazują podobieństwo kliniczne, pod względem anatomicznym jednakże chodzi o zupełnie inny obraz. ZESPÓŁ NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO (HYPERTONIA-ESSENTIALIS). Mówi się obecnie o chorobie nadciśnieniowej, chociaż nikt nie dowiódł istnienia takiej jednostki nozologicznej. Rozmaite czynniki etiologiczne mogą się bowiem składać na powstanie nadciśnienia. Miażdżyca naczyń bywa podłożem bardzo częstym, ale jeszcze częściej być może stawia się nadciśnienie w związek przyczynowy z procesem starzenia się dlatego, że zespół ten stwierdzają lekarze najczęściej u ludzi niemłodych. Jest wiele dowodów na to, że sam zespół nadciśnieniowy jest pierwotnie stanem nerwicowym. Mamy prawo mówić o ciśnieniu samoistnym tylko w przypadkach bez podłoża organicznego, a w przypadkach ze stwierdzonymi zmianami organicznymi tylko w stosunku do okresu najwcześniejszego, gdy były jeszcze tylko zaburzenia czynnościowe o cechach nerwicy, w znaczeniu stadium neurasthenicum. Aby mieć prawo do rozpoznania nadciśnienia, trzeba stwierdzić długotrwale utrzymujące się wzmożenie ciśnienia tętniczego tak skurczowego, jak i rozkurczowego. Stwierdzenie wzmożenia samego tylko ciśnienia skurczowego nie uprawnia jeszcze lekarza do podejrzeń, może to być bowiem zjawisko chwilowe, zależne od przemijających, niekoniecznie chorobliwych przyczyn wzruszeniowych. Nawet jeżeli lekarz poweźmie podejrzenie, a tym bardziej jeżeli nabierze przekonania, że ma przed sobą przypadek nadciśnienia samoistnego, nie powinien i nie ma prawa podejrzeń swoich wobec chorego, a nawet wobec jego otoczenia, na którego dyskrecję nie może liczyć, wypowiadać. Wypowiedź taka bywa bowiem tragicznym -w skutkach urazem jatrogennym i częstokroć początkiem tzw. choroby nadciśnieniowej. W rozpoznaniu hypertonia essentialis esencją bywa niewiedza lub nieostrożność lekarza. [patrz też: rehabilitacja kręgosłupa, fitamina, przeszczep chondrocytów ]
[hasła pokrewne: forum kulturystyka, wybielanie zębów przed i po, dermatolog od czego jest ]

Tags: , ,

No Responses to “PSEUDOSCLEROSIS SPASTICA SIVE MORBUS JAKOB-CREUTZFELDI.”

 1. The Howling Swede Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: badania kierowców[...]

 2. Roksana Says:

  Ja mam TSH, FT4 i TPO w normie

 3. Ida Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do szczoteczki elektryczne[...]

 4. Married Man Says:

  To tylko niedobór witaminy K

Powiązane tematy z artykułem: dermatolog od czego jest forum kulturystyka wybielanie zębów przed i po