Dobra ortopedia i rehabilitacja
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Terapia antycholinergiczna vs. OnabotulinumtoxinA na pilne nietrzymanie moczu AD 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2018

Analiza pośrednia, w której wzięło udział 191 uczestników (94 w grupie onabotulinumtoxinA i 97 w grupie antycholinergicznej), nie osiągnęła granic typu O Brien-Fleming funkcji wydawania alfa Lan-DeMets (alfa 0,003), pozostawiając 0,047 poziomu istotności dla testu hipotezy pierwotnej końca badania. W przypadku wszystkich analiz skuteczności stosowaliśmy zmodyfikowane podejście polegające na zamiarach leczenia, w którym analizowano dane od wszystkich uczestników, którzy przeszli randomizację i otrzymali badany lek oraz którzy mieli linię podstawową i co najmniej jeden środek uzupełniający dla rozpatrywanego wyniku. według grupy, do której zostali przydzieleni uczestnicy. W analizie podstawowej założono, że brakuje danych losowo. Analizy bezpieczeństwa przeprowadzono na danych od wszystkich uczestników, którzy zostali poddani randomizacji i otrzymali badany lek, zgodnie z faktycznym otrzymanym leczeniem.
W przypadku analiz podstawowych wykorzystaliśmy model mieszany liniowo z uczestnikiem-miesiącem w badaniu (od do 6) jako jednostką analizy i zmianą w stosunku do wartości wyjściowej liczby epizodów nietrzymania moczu w trybie pilnym jako wyniku, z warunkami leczenia. grupa, miesiąc i interakcja grupy leczenia z miesiącem i kategoryczne współzmienne poprzedniej lub żadnej wcześniejszej ekspozycji na leki antycholinergiczne, wyjściowa ciężkość nietrzymania moczu w trybie pilnym i miejsce zgodne ze zmiennymi stratyfikacji randomizacyjnej. Uczestnik badania był traktowany jako efekt losowy, aby uwzględnić korelację wyników w czasie w obrębie uczestnika. Model wygenerował skorygowane szacunki zmiany liczby epizodów nietrzymania moczu w nagłych wypadkach w stosunku do wartości wyjściowych dla każdej grupy leczenia i miesiąca, a test F został wykorzystany do przetestowania hipotezy, że średnia zmiana w stosunku do wartości wyjściowej w ciągu 6 miesięcy różniła się między leczeniem grupy. Dodano warunki interakcji leczenia z czynnikami stratyfikacji, aby ocenić, czy efekt leczenia różni się w zależności od tych czynników.
Podobne modele wykorzystano do oceny, czy miara ciągła oceniana w czasie różniła się pomiędzy dwiema grupami leczenia, z modyfikacjami w celu uwzględnienia różnych czasów pomiarów. W przypadku analiz miar binarnych ocenianych w czasie wykorzystaliśmy solidny model regresji Poissona, zaimplementowany z uogólnionym modelem liniowym przyjmującym rozkład Poissona i łącze logu, który miał modelową strukturę analogiczną do opisanej dla pierwotnych analiz, odpowiednio uwzględniający rozłożenie w czasie pomiaru. Zagregowane, dwójkowe miary skuteczności i bezpieczeństwa oceniano przy użyciu tabel kontyngencji, z różnicami między grupami leczenia ocenianymi przy użyciu testów Mantela-Haenszela, które stanowiły warstwy losowe.
[hasła pokrewne: rehabilitacja kręgosłupa, kasetony świetlne, żuraw warsztatowy ]
[podobne: tuberkulina, fizykoterapia szczecin, nietolerancje pokarmowe testy ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: fizykoterapia szczecin nietolerancje pokarmowe testy tuberkulina