Dobra ortopedia i rehabilitacja
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Wyniki dwóch badań przesiewowych w teście przesiewowym na płuco AD 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Dane o stanie raka płuca w zależności od wieku, płci, rasy i grupy etnicznej uczestników podano w tabelach S2a i S2b w dodatkowym dodatku. Zarówno w przypadku małych dawek tomografii komputerowej, jak i radiografii, 43% uczestników, którzy przeszli badania przesiewowe pod względem częstości występowania, było w wieku 55-59 lat w momencie rozpoczęcia badań, ale wskaźniki raka płuca u uczestników tej grupy wiekowej były najniższe (w grupa dawka CT, 0,4% na skriningu T1 i 0,7% na skriningu T2, a w grupie radiologicznej 0,3% na skriningach T1 i T2). Kontynuacja wyników pozytywnych
Informacje o wynikach diagnostyki pozytywnych wyników badań przesiewowych były dostępne dla większości uczestników obu grup w obu rundach przesiewowych (tabele S3a i S3b w dodatku uzupełniającym). Poza wizytami u lekarza i badaniami fizycznymi, badania obrazowe, w tym diagnostyczna tomografia komputerowa klatki piersiowej i tomografia emisji pozytronowej 18F-fluorodeoksyglukozy (FDG-PET), były najczęściej przeprowadzanymi procedurami kontroli dodatnich testów w obu grupach iw obu rundach przesiewowych . FDG-PET występował znacznie częściej u osób z rozpoznaniem raka płuc niż u osób bez raka płuc. W grupie z niskimi dawkami tomografii komputerowej zarówno chirurgiczne, jak i bronchoskopowe zabiegi interwencyjne były wykonywane częściej niż przezskórne biopsje zarówno u uczestników, jak iu osób bez rozpoznania raka płuc; Częstotliwości tych zabiegów interwencyjnych były bardziej równomiernie rozłożone w grupie radiografii. Wśród uczestników grupy CT z niskimi dawkami, którzy przeszli torakotomię z powodu pozytywnych wyników badań przesiewowych, odsetek osób, u których nie rozpoznano raka płuca, wynosił 18,9% podczas badania przesiewowego T1 i 15,9% podczas badania przesiewowego T2. Odpowiednie proporcje w grupie radiografii wyniosły 11,4% i 13,6%.
Związek wielkości guzka z rakiem płuc
Tabela 2. Tabela 2. Częstotliwość pozytywnych wyników skriningowych i pozytywnej wartości predykcyjnej (PPV) w badaniu przesiewowym T1, według badania. W badaniu przesiewowym T1 161 z 168 wykrytych przez CT nowotworów płuc (95,8%) i 60 z 65 wykrytych radiologicznie raków płuc (92,3%) rozpoznano na podstawie zaobserwowanego guzka lub masy płucnej (tabela 2). Wśród pacjentów z rakiem płuca, u których zdiagnozowano zastosowanie skriningu CT z małą dawką w T1, 58 (34,5%) miało guzki o średnicy 4 do 10 mm, 74 (44,0%) miało guzki o wielkości od 11 do 20 mm, 20 (11,9%) miało guzki o wielkości od 21 do 30 mm, a 8 (4,8%) miało masy większe niż 30 mm. Dodatnia wartość predykcyjna dla wykrycia guzka dowolnej wielkości przy użyciu niskiej dawki CT w T1 wynosiła 2,4%, ale wzrosła do 58,2% dla pozytywnych wyników badań przesiewowych z późniejszą biopsją. W przypadku guzów o średnicy 4 do 6 mm dodatnia wartość predykcyjna dla T1 wynosiła 0,3%
[patrz też: kurs psychoterapii lublin, rezonans magnetyczny warszawa, praktyka lekarzy rodzinnych ]
[podobne: porażenie nerwu przeponowego, forum kulturystyczne, poradnia preluksacyjna ]

Tags: , ,

No Responses to “Wyniki dwóch badań przesiewowych w teście przesiewowym na płuco AD 5”

 1. Jędrzej Says:

  Article marked with the noticed of: olej kukurydziany[...]

 2. Tola Says:

  Ciekawe kto finansuje takie projekty ?

 3. Oliwier Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: lifestyle[...]

 4. Eliza Says:

  Podobnie jak pieprzyki.

Powiązane tematy z artykułem: forum kulturystyczne poradnia preluksacyjna porażenie nerwu przeponowego