Dobra ortopedia i rehabilitacja
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Wyniki dwóch badań przesiewowych w teście przesiewowym na płuco AD 7

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Wśród uczestników z rakiem płuca w znanym stadium 87 miało stadium IA raka (47,5%); 39 miało raka IB, IIA lub IIB stopnia zaawansowania (21,3%); a 57 miało raka III lub IV stopnia (31,1%). Wśród uczestników badania radiograficznego, którzy otrzymali diagnozę raka płuc w T1, etap ten był znany w 132 z 133 uczestników; 31 miało raka stadium IA (23,5%); 23 miało raka IB, IIA lub IIB stopnia zaawansowania (17,4%); a 78 miało raka III lub IV stopnia (59,1%). Rozkłady fazowe w T2 były podobne do rozkładów w T1 w każdej grupie. W grupie z małą dawką CT wzrost wczesnych stadiów raka płuca był związany ze spadkiem późnych stadiów raka płuca. W trakcie badania częstość występowania raka płuca w stadium IV wynosiła 138 przypadków na 100 000 osobo-lat w grupie otrzymującej małą dawkę CT, w porównaniu z 204 przypadkami na 100 000 osobolat w grupie radiologicznej (wskaźnik częstości 0,68; 95% CI, 0,57 do 0,80).
Dystrybucja stopnia według wyniku badania przesiewowego była dość zgodna pomiędzy skriningiem T1 i T2 w grupie z małymi dawkami CT. W przypadku zarówno T1, jak i T2 wykryto większość przypadków raka płuca w stadium IA u uczestników z wynikami badań przesiewowych, które były pozytywne w przypadku CT z małą dawką; rak płuca zdiagnozowany u uczestników z wynikami negatywnymi (raki odstępu) to głównie nowotwory w stadium zaawansowanym. W grupie radiologicznej, w porównaniu z grupą małych dawek CT, nowotwory płuc wykryte u uczestników z pozytywnymi wynikami były bardziej równomiernie rozłożone na etapie wczesnym, pośrednim i zaawansowanym. W raku drobnokomórkowym płuc wykrytym za pomocą CT małej dawki, 92,3% tych wykrytych w T1 i 66,7% raków wykrytych w T2 stanowiły nowotwory późnego stadium; odpowiadające wartości procentowe w grupie radiografii wynosiły 42,9% i 66,7% (dane nie przedstawione). W przypadku raka płuca na każdym etapie uczestnicy grup z niską dawką CT i radiografii otrzymali podobne leczenie (tabele S5a i S5b w dodatkowym dodatku).
Histologiczna charakterystyka zdiagnozowanych nowotworów płuc
Najczęstszymi histologicznymi typami raka płuca w obu grupach przesiewowych i obu badaniach były gruczolakorak (w T1, 36,6% nowotworów zdiagnozowanych w grupie z małymi dawkami CT i 32,8% osób zdiagnozowanych w grupie radiologicznej, w T2 34,9% w grupie z niskimi dawkami CT i 33,1% w badaniu radiograficznym) i raka płaskonabłonkowego (w T1, 21,0% nowotworów zdiagnozowanych w grupie leczonej małą dawką CT i 22,9% osób zdiagnozowanych w grupie radiologicznej, w T2, 26,0% w grupie małych dawek CT i 23,9% w grupie radiografii) (Tabela S6 w Dodatku uzupełniającym).
W grupie z niskimi dawkami tomografii komputerowej nowotwory płuc charakteryzujące się rakem oskrzelikowo-pęcherzykowym rozpoznawano głównie po pozytywnym badaniu przesiewowym i stanowiły 17,3% i 13,3% wszystkich nowotworów płuc wykrytych podczas pozytywnego skriningu odpowiednio w T1 i T2.
[hasła pokrewne: badanie moczu cennik, rezonans magnetyczny warszawa, narzędzia endodontyczne opis ]
[hasła pokrewne: forum kulturystyka, wybielanie zębów przed i po, dermatolog od czego jest ]

Tags: , ,

No Responses to “Wyniki dwóch badań przesiewowych w teście przesiewowym na płuco AD 7”

 1. Bartosz Says:

  Article marked with the noticed of: skup ziół[...]

 2. Wojciech Says:

  Istotne znaczenie mają tu metabolity wtórne

 3. Marika Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do zdjęcie panoramiczne gliwice[...]

 4. Kinga Says:

  Gorzej….bezmyślność i dramatyczna buta niewiedzy

 5. Mr. Peppermint Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: spalacze tłuszczu[...]

 6. Lord Nikon Says:

  pacjent musi leżeć absolutnie nieruchomo

Powiązane tematy z artykułem: dermatolog od czego jest forum kulturystyka wybielanie zębów przed i po