Choroby nerek w pigułce
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Wypelnieniem jamy czaszki rzadzi tzw.-

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wypełnieniem jamy czaszki rządzi tzw.- zasada Monroe-Kelliego, wyrażająca się wzorem: mózg + ilość płynu + ilość krwi = wartość stała. Jeżeli więc na- rasta ciśnienie śródczaszkowe ponad granicę przestrzeni rezerwowej, to w końcu musi się to dziać na koszt zaopatrzenia mózgu krwią tętniczą. Wyrazem klinicznym tego stanu rzeczy jest praesomnolentia, somnolentia, sopor, w końcu coma. Najdłużej utrzymują się przy życiu biologicznie ważne ośrodki pnia mózgowego, wreszcie tkanka nerwowa ulega uduszeniu i nastę- puje śmiertelne porażenie ośrodka oddechowego. Gdy stan ten narasta w szyb- kim tempie, ustrój broni się za pomocą tzw. odruchu Cushinga, mianowicie przez pobudzenie ośrodka naczynioruchowego wzrasta ciśnienie tętnicze, umoż- liwiając znowu ukrwienie mózgu. Przy przewlekłym narastaniu ciśnienia śród- czaszkowego wyrównanie następuje drogą zaniku tkanki nerwowej, by rosną- cemu powoli guzowi zrobić miejsce. U dżiecka ponadto opóźnia się zarastanie szwów, przy czym może dojść do wtórnego wodogłowia. U dorosłych może dojść do zaniku kości.pokrywy czaszki, a nawet do tworzenia się okienek, przez które wypukla się zewnątrz tkanka mózgowa. Wszystkie te procesy wyrównawcze możliwe są tylko w warunkach zupełnego spokoju. Nawet lekkie wstrząsy mózgu pogarszają stan chorego. Znany jest np. odczyn na transport koleją lub samochodem: z końcem podróży stwierdza się nierzadko utratę świadomości. Najmniej pewnym objawem jest zwolnienie tętna. Tętno może nie być zwolnione w przypadkach powolnego narastania ciśnienia śródczaszkowego. Na- tomiast sprawy powodujące szybki wzrost ciśnienia śródczaszkowego wywołują z zasady zwolnienie tętna, i to dość znaczne, np. do 50min. Nierzadko w przy- padkach tych wzrasta ciśnienie tętnicze. Napady padaczkowe nie zawsze mają charakter ogniskowy. Dowżenko podaje, że napady uogólnione występują częś- ciej niż jacksonowskie. [więcej w: , olejek kokosowy, implanty Warszawa, fizjoterapia ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)