Dobra ortopedia i rehabilitacja
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Inhibitor nukleotydowej polimerazy Sofosbuwir z rybawiryną w zapaleniu wątroby typu C AD 6

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Obciążenie wirusowe tego pacjenta było zbyt niskie (poziom RNA HCV <200 IU na mililitr) do analizy sekwencjonowania. W 24 tygodnie po leczeniu, miano wirusa tego pacjenta było niewykrywalne. Spośród 10 pacjentów z zakażeniem HCV genotypem 1, którzy nie mieli odpowiedzi na wcześniejsze leczenie, (10%) miało utrzymującą się odpowiedź wirusologiczną w 24 tygodniu po leczeniu. Sekwencjonowanie populacji i głębokie sekwencjonowanie nie wykazały żadnych mutacji zawierających S282T u żadnego z 9 pacjentów z zakażeniem HCV genotypem i brakiem odpowiedzi na wcześniejsze leczenie, u którego wystąpił nawrót po leczeniu badanym. Żadne inne mutacje w konserwatywnych miejscach nie były konsekwentnie obserwowane wśród pacjentów, którzy mieli nawrót podczas tego badania. Zdarzenia niepożądane
Tabela 3. Tabela 3. Zdarzenia niepożądane i nieprawidłowości hematologiczne w okresie leczenia. Wszystkich 95 pacjentów ukończyło leczenie. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi były bóle głowy, zmęczenie, bezsenność, nudności, wysypka i niedokrwistość (Tabela 3). Podczas leczenia wystąpiło jedno poważne działanie niepożądane. Zdarzenie, uraz cewki moczowej, wystąpił u wcześniej nieleczonego pacjenta z zakażeniem HCV genotypem 1, który otrzymywał 12 tygodni leczenia sofosbuwirem i rybawiryną. W czasie obserwacji wystąpiły dwa inne poważne zdarzenia: wcześniej nieleczony pacjent z zakażeniem genotypem 2 HCV, który otrzymał 12 tygodni leczenia sofosbuwirem i rybawiryną, miał epizod furunculosis 13 dni po ostatnim dniu leczenia, a wcześniej nieleczony pacjent z HCV zakażenie genotypem 3, które otrzymywało 8 tygodni leczenia sofosbuwirem, peginterferonem alfa-2a i rybawiryną miało epizod dusznicy bolesnej 24 dni po zakończeniu leczenia.
Figura 2. Figura 2. Średni poziom hemoglobiny w czasie podczas leczenia. Dane przedstawiono dla wszystkich pacjentów z zakażeniem HCV genotypem 2 lub 3, dla których dostępne były oceny. Patrz rys. S2 w dodatkowym dodatku dla danych od pacjentów z zakażeniem HCV genotypem 1.
Obniżone poziomy hemoglobiny były powszechne (Tabela 3 i Rysunek 2, oraz Rys. Nieprawidłowości hematologiczne występowały częściej u pacjentów, którzy otrzymywali interferon, niż u tych, którzy tego nie zrobili (Tabela 3 i ryc. S2 i S3 w dodatkowym dodatku). Pacjenci w grupach bez interferonu ogólnie mieli mniej poważne obniżenie poziomu hemoglobiny podczas leczenia niż w grupach otrzymujących peginterferon alfa-2a.
Podobnie neutropenii i małopłytkowości nie obserwowano w grupach, które nie otrzymywały interferonu. Jednakże monoterapia sofosbuwirem wiązała się ze skromnym obniżeniem stężenia hemoglobiny (średni spadek, 0,54 g na decylitr), a 2 z 10 pacjentów leczonych sofosbuwirem i rybawiryną miało niedokrwistość stopnia 2.
[więcej w: rezonans magnetyczny warszawa, rehabilitacja we Wrocławiu, żuraw warsztatowy ]
[patrz też: stomatolog w kamienicy gryfino, imbir a karmienie piersią, protezy zębowe cena ]

Tags: , ,

No Responses to “Inhibitor nukleotydowej polimerazy Sofosbuwir z rybawiryną w zapaleniu wątroby typu C AD 6”

  1. Sofa King Says:

    jedni pisza tak drudzy inaczej

  2. Liliana Says:

    [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: rak jelita grubego[...]

  3. The Flying Mouse Says:

    Nic nie wnosi, nic nie wyjaśnia.

Powiązane tematy z artykułem: imbir a karmienie piersią protezy zębowe cena stomatolog w kamienicy gryfino