Dobra ortopedia i rehabilitacja
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Postępy leczenia białaczki RAS podczas leczenia inhibitorów RAF AD 3

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Immunofenotypowanie aspiratu szpiku kostnego i krwi obwodowej za pomocą cytometrii przepływowej pozwoliło zidentyfikować populację monocytów charakteryzującą się ekspresją CD14, CD13, CD33 i HLA-DR, z nieprawidłową ekspresją CD56 i CD2 (ryc. w Dodatku uzupełniającym, dostępna z pełnym tekstem tego artykułu na). Razem, kliniczne i hematopatologiczne wyniki były diagnostyczne dla przewlekłej białaczki mielomonocytowej. Analiza kariotypowa i fluorescencyjna hybrydyzacja in situ nie wykazały żadnych nieprawidłowości cytogenetycznych. Dwa tygodnie po przerwaniu wemurafenibu liczba białych krwinek i monocytów pacjenta spadła do 26 900 na milimetr sześcienny i 6400 na milimetr sześcienny. W celu złagodzenia wzrostu liczby białych krwinek za pomocą wemurafenibu, leczenie wznowiono w mniejszej dawce (720 mg dwa razy na dobę). Jednak w ciągu kilku dni liczba białych krwinek zaczęła wzrastać (ryc. 1A). Hydroksymocznik (500 mg dziennie) dodano do leczenia wemurafenibem, ale nie było znaczącego zmniejszenia liczby białych krwinek. Wemurafenib został wstrzymany, gdy liczba białych krwinek wyniosła 69 000 na milimetr sześcienny. Po 2 tygodniach liczba białych krwinek spadła do 28.600 na milimetr sześcienny.
Skany tomografii komputerowej uzyskane 8 tygodni i 16 tygodni po rozpoczęciu leczenia wemurafenibem wykazały, że wystąpiła częściowa odpowiedź na leczenie, z 43% zmniejszeniem obciążenia chorobą po 16 tygodniach, w tym zmniejszeniem limfadenopatii śródpiersia i ustąpieniem wątroby. metastaza (Figura 1C). Zauważono również w tym okresie rozwój powiększenia śledziony, który był zgodny z postępującą przewlekłą białaczką mielomonocytową. Obecnie pacjent jest leczony przerywanym dawkowaniem wemurafenibu, kierując się zmianami w liczbie białych krwinek.
Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Wykrywanie Mutacji BRAF V600K lub NRAS G12R w zależności od typu tkanki. Biorąc pod uwagę ekspansję i późniejsze skurcze obwodowej populacji monocytów, towarzyszące leczeniu wemurafenibem, rozważono możliwość, że pacjent cierpi na wcześniejszą przewlekłą białaczkę szpikową, wywołaną mutacją aktywującą przed kinazą RAF. Przeanalizowaliśmy komórki białaczki pacjenta pod kątem mutacji w NRAS i KRAS oraz w innych allelach, o których wiadomo, że są związane z przewlekłą białaczką mielomonocytową. Sekwencjonowanie Sanger próbek pobranych z komórek jądrzastych w całym szpiku kostnym i z komórek jednojądrzastych krwi obwodowej (PBMC) uzyskanych przed terapią wemurafenibem ujawniło mutację NRAS G12R w genomowym DNA (dane nie pokazane). Genotypowanie podzbiorów komórek krwiotwórczych ze szpiku kostnego pacjenta, na którym przeprowadzono analizę sortowania komórek aktywowanych fluorescencyjnie, ujawniło mutację NRAS G12R w podgrupach linii monocytów (CD14 +), erytroidów (CD71 +) i megakariocytów (CD41a +), ale nie w komórkach linii limfatycznej (CD3 +) (Tabela 1)
[patrz też: wypełnienie zęba włóknem szklanym, kasetony świetlne, forum kulturystyczne ]
[więcej w: porażenie nerwu przeponowego, forum kulturystyczne, poradnia preluksacyjna ]

Tags: , ,

No Responses to “Postępy leczenia białaczki RAS podczas leczenia inhibitorów RAF AD 3”

 1. Emma Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu metanabol bałkan[...]

 2. Gunhawk Says:

  Czy jeśli pójdę na takie USG to dostanę też zdjęcia

 3. Henryk Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: sklep medyczny[...]

 4. Przemysław Says:

  Sama chodziłam z czymś takim

Powiązane tematy z artykułem: forum kulturystyczne poradnia preluksacyjna porażenie nerwu przeponowego