Dobra ortopedia i rehabilitacja
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Postępy leczenia białaczki RAS podczas leczenia inhibitorów RAF AD 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Monocyty w próbce PBMC otrzymanej podczas leczenia wemurafenibem miały podwyższony stosunek pERK: tERK w porównaniu z próbką uzyskaną podczas gdy pacjent nie przyjmował leku (1,25 vs. 0,98, P = 0,02), co jest zgodne z zwiększona aktywacja ERK podczas leczenia (Figura 2A). W tych samych warunkach nie obserwowano indukowanej wemurafenibem aktywacji ERK w limfocytach typu dzikiego NRAS. Ponadto, porównanie stosunku pERK: tERK między monocytami zmutowanymi NRAS i limfocytami T typu dzikiego ujawniło wyższy poziom wyjściowy aktywacji ERK u monocytów z mutacją NRAS przy braku wemurafenibu (0,98 vs. 0,40, P <0,001), co jest zgodne z wyższym poziomem konstytutywnej aktywacji ERK w zmutowanych komórkach białaczkowych NRAS. Następnie ocenialiśmy działanie inhibitora RAF, inhibitora MEK lub obu na przekazywanie sygnału przez ERK i proliferację komórek w komórkach białaczkowych mutujących NRAS in vitro (Figura 2B). Niefrakcjonowane jądrzane komórki szpiku kostnego uzyskane od pacjenta, gdy nie otrzymał wemurafenibu przez 3 dni, hodowano w czynnikach wzrostu zawierających metylocelulozę (czynnik komórek macierzystych, interleukina-3 i interleukina-6) w obecności inhibitora RAF PLX4720, inhibitor MEK PD325901, oba inhibitory lub żaden z inhibitorów. Komórki hodowane w obecności PLX4720 wykazywały zależny od dawki wzrost liczby jednostek tworzących kolonie (CFU), który był podobny pod względem wielkości do wzrostu obserwowanego w przypadku czynnika stymulującego kolonię granulocytów i makrofagów (GM-CSF) (w stężeniu 10 ng na mililitr), który został użyty jako kontrola pozytywna. Gdy dodano PD325901, stymulacja wywołana przez PLX4720 była odwrotna, a liczba utworzonych kolonii była podobna do liczby utworzonej w nietraktowanych komórkach. Gdy komórki traktowano samym PD325901, wzrost kolonii względem komórek nietraktowanych był znacznie zmniejszony. We wszystkich testowanych warunkach hodowli ponad 90% CFU stanowiły CFU progenitorowe granulocytów i makrofagów (ryc. 3 w dodatkowym dodatku). Mutacja NRAS G12R była obecna w 100% kolonii hodowanych z PLX4720 w porównaniu z 84% kolonii hodowanych w nieobecności leku i 82% tych hodowanych z samym PD325901 (Fig. 4 w dodatkowym dodatku), co wskazuje, że inhibitor RAF preferencyjnie promował wzrost CFU niosących mutację NRAS G12R. Podobny wzór zaobserwowano w frakcjonowanych koloniach wysianych komórkami szpiku kostnego CD34 + (dane nie pokazane).
Na koniec oceniliśmy wpływ inhibitora RAF, inhibitora MEK lub obu na aktywację ERK w krążących komórkach białaczkowych. PBMC otrzymane, gdy pacjent nie otrzymał wemurafenibu, aktywowano ex vivo GM-CSF w obecności lub przy braku inhibitora RAF lub MEK
[więcej w: okulista na nfz białystok Wrocław, żuraw warsztatowy, okulista na nfz białystok ]
[patrz też: forum kulturystyka, wybielanie zębów przed i po, dermatolog od czego jest ]

Tags: , ,

No Responses to “Postępy leczenia białaczki RAS podczas leczenia inhibitorów RAF AD 5”

 1. Andrzej Says:

  czym grozi nieleczona niedoczynność tarczycy

 2. Witold Says:

  Article marked with the noticed of: rtg zęba Gliwice[...]

 3. Speedwell Says:

  Moja corka2latka ma wraz zapalenie oskrzeli czy podczas tej choroby można ją kąpać

 4. Tan Stallion Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do Zioła[...]

 5. Martyna Says:

  W moim domu rodzinnym był taki zwyczaj

 6. Apolonia Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu dietetyk szczecin[...]

 7. Konrad Says:

  Wyrostek może obecnie jest nic wielkiego

Powiązane tematy z artykułem: dermatolog od czego jest forum kulturystyka wybielanie zębów przed i po