Dobra ortopedia i rehabilitacja
Sposoby leczenia Choroby nerek i nie tylko

Wyniki dwóch badań przesiewowych w teście przesiewowym na płuco AD 3

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Pomiary dokładności diagnostycznej i predykcyjnej w rundach T1 i T2 uzyskano przy użyciu danych tylko od uczestników, którzy mieli odpowiednie badania przesiewowe w odpowiednich rundach i dla których status raka płuc był znany. Dla każdego dychotomicznego (pozytywnego lub negatywnego) wyniku badania przesiewowego rak płuc został sklasyfikowany jako obecny lub nieobecny w momencie badania przesiewowego na podstawie szczegółowych zasad związanych z czasem diagnozy raka płuca w odniesieniu do odstępów skriningowych i testów diagnostycznych (zob. Dodatek dodatkowy, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu). Czułość, swoistość, dodatnia wartość predykcyjna i ujemna wartość predykcyjna zostały obliczone zgodnie z przyjętymi definicjami, a przedziały ufności zostały obliczone za pomocą ładowania początkowego. 10 Badania przesiewowe uczestników z nieznanym stanem raka płuca zostały wyłączone z obliczeń wyników badań przesiewowych. Wyliczyliśmy przedziały ufności dla współczynników zapadalności zakładając rozkład Poissona dla liczby zdarzeń i rozkład normalny logarytmu współczynnika, stosując metody asymptotyczne. Wszystkie tabulacje przeprowadzono przy użyciu oprogramowania SAS / STAT, wersji 9.1 systemu SAS dla Unix lub wersji 9.2 dla PC (SAS Institute). Wyniki
Ekranizacja
Tabela 1. Tabela 1. Badanie kwalifikowalności, zgodność i stawki pozytywnych badań przesiewowych według rundy przeglądowej i grupy analitycznej. Rysunek 1. Rysunek 1. Randomizacja i obserwacja uczestników badania. Panel A pokazuje randomizację i kontynuację badania przesiewowego T1. W trakcie roku badania T1 2 z 437 niekwalifikujących się uczestników z grupy tomografii komputerowej o niskiej dawce (CT) i 3 z 322 niekwalifikujących się uczestników grupy radiologicznej otrzymało diagnozę raka płuc (dane nie przedstawione). Panel B pokazuje randomizację i kontynuację badania przesiewowego T2. Podczas roku badania T2 3 z 780 niekwalifikujących się uczestników z grupy małych dawek CT i 4 z 622 niekwalifikujących się uczestników grupy radiologicznej otrzymało diagnozę raka płuc (dane nie przedstawione).
Na skriningu T1 94,0% zakwalifikowanych uczestników w grupie z niskimi dawkami tomografii komputerowej (24 715 z 26 885) i 91,2% kwalifikujących się uczestników grupy radiologicznej (24 089 z 26 410) poddano badaniom przesiewowym (tabela 1). Wyniki skriningu T1 były dodatnie u 27,9% uczestników, którzy byli badani w grupie małych dawek CT (6901 z 24 715) oraz u 6,2% uczestników, którzy zostali poddani badaniu przesiewowemu w grupie radiologicznej (1482 z 24.089). Łącznie 186 uczestników otrzymało diagnozę raka płuca w grupie leczonej małą dawką CT w T1: 168 z 6901 uczestników z pozytywnymi wynikami badań przesiewowych, 10 z 17 814 uczestników z negatywnymi wynikami badań przesiewowych, 6 z 1570 uczestników, którzy nie byli poddani skriningowi w T1, oraz 2 z 437 niekwalifikujących się uczestników z rakiem płuca, którzy zostali po raz pierwszy zdiagnozowani podczas roku badania T1 (ryc. 1A)
[hasła pokrewne: praktyka lekarzy rodzinnych, anatomia palpacyjna, kurs psychoterapii lublin ]
[podobne: ile kalorii ma marchewka, uwiąd starczy objawy, kwas paraaminosalicylowy ]

Tags: , ,

No Responses to “Wyniki dwóch badań przesiewowych w teście przesiewowym na płuco AD 3”

 1. The Flying Mouse Says:

  Article marked with the noticed of: Dobry psycholog Warszawa[...]

 2. The China Wall Says:

  Polecono mi fototerapię

 3. Emilia Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: jagody acai[...]

 4. Dorian Says:

  Najlepiej udać się do lekarza rodzinnego

 5. Barbara Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: wyciągi chemiczne[...]

 6. Olaf Says:

  wcale nie ma tych suplementów od groma

Powiązane tematy z artykułem: ile kalorii ma marchewka kwas paraaminosalicylowy uwiąd starczy objawy